Debatt. .

2017-11-02 07:00
Landsbygden har både kunskapen och viljan att möta Europas stora utmaningar. Därför måste politiker stödja utvecklingen av landsbygden och se till att politiska beslut är landsbygdssäkrade, och att arbeta för att skapa hållbara landsbygdssamhällen. Bild: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT
Landsbygden har både kunskapen och viljan att möta Europas stora utmaningar. Därför måste politiker stödja utvecklingen av landsbygden och se till att politiska beslut är landsbygdssäkrade, och att arbeta för att skapa hållbara landsbygdssamhällen.

Alla politiker borde landsbygdssäkra sina beslut

Lördagen den 21 oktober antog 250 delegater från 39 länder och landsbygdsorganisationer en deklaration på European Rural Parliament (europeiska landsbygdsriksdagen) i Venhorst, Nederländerna.

I deklarationen slår vi fast att landsbygdens invånare har både kunskapen och viljan att möta Europas stora utmaningar. Vi kan se till att den snabba digitaliseringen kommer alla till del. Vi har möjlighet att välkomna många av de flyktingar som kommer till Europa. I landsbygderna har vi möjlighet att bekämpa förlusten av biologisk mångfald. Det är också i landsbygderna som vi har störst potential att motverka och anpassa samhället till klimatförändringarna.

För att kunna göra verklighet av den potential som finns i Europas landsbygder uppmanar vi invånare och politiker att stödja utvecklingen av landsbygden och se till att politiska beslut är landsbygdssäkrade, och att arbeta för att skapa hållbara landsbygdssamhällen. Extra fokus bör vara på följande områden:

Infrastruktur, service och anslutning
För att det ska gå att bo och verka på de platser där människor vill vara krävs att den utveckling som sker satsas på infrastruktur, kollektivtrafik, vård och utbildning i landsbygder såväl som i städer.

Stärkande av lokala ekonomier
Landsbygderna behöver stärkta lokala ekonomier som utgår från platsen och dess invånares styrkor. Små- och medelstora företag samt kooperativ har extra stor potential och bör stödjas i sin utveckling.

Välkomnande av nya människor in i samhället
Europa har både behov av och möjlighet att ta emot många av de flyktingar och migranter som söker möjligheter till ett nytt liv här. Många av Europas landsbygder har visat sig extra kompetenta att välkomna och ta emot de flyktingar som kommit. För att de migranter som vill ska ha möjlighet att stanna i dessa landsbygder krävs bostäder, jobb och utbildning.

Gemensam fond för leader/lokal utveckling
Venhorstdeklarationen föreslår också att det införs en gemensam EU-fond för leader/lokalt ledd utveckling. Fonden bör få en betydande andel av alla europeiska strukturfonder och ska användas för lokal utveckling.

Venhorstdeklarationen sätter fokus på dessa viktiga frågor som rör alla Europas landsbygder, även om de är olika sinsemellan. För oss i Sverige ger deklarationen våra initiativ och lösningar extra stöd. Landsbygderna står inför utmaningar i hela Europa, men under European Rural Parliament har vi också sett hur mycket kraft och initiativ det finns. Det är viktigt att vi i den svenska landsbygdsrörelsen ser att våra landsbygder har gemensamma frågor och att vi har mycket att samarbeta kring. Det lägger en stark grund för solidaritet och samhörighet.

 

Staffan Nilsson 
ordförande för Hela Sverige ska leva, som förde de svenska landsbygdernas talan på den Europeiska Landsbygdsriksdagen.