Debatt. .

2017-05-04 07:00
Stoppa försäljningen av kvarteret Siv och bygg ett nytt Socialtjänstens hus i stället, skriver debattörerna.  Bild: Anders Wiklund/TT
Stoppa försäljningen av kvarteret Siv och bygg ett nytt Socialtjänstens hus i stället, skriver debattörerna.

Bygg Socialtjänstens hus - stoppa försäljning av kvarteret Siv

Vänsterpartiet föreslår att det sista kvarteret i centralt läge i kommunal ägo används för att bygga ett Socialtjänstens hus/Samverkans hus. 

Vi menar att den pågående försäljningen av kvarteret Siv, där gamla folkskolan/Vasaskolan/Guitars nu finns, vore vansinne för Umeås långsiktiga utveckling. Gamla Vasaskolans fastighet och dess kvarter är det enda återstående kvarteret i centrum som kommunen äger.

Tomten är stor och bör kunna bebyggas av ett nytt Socialtjänstens hus. Socialtjänstens hus finns nu i privat förhyrda lokaler som är dåliga ur både verksamhets- och arbetsmiljösynpunkt. I enlighet med Umeå kommuns lokalförsörjningsdirektiv så ska kommunala verksamheter finnas i kommunalt ägda lokaler, vilket på sikt är både bättre och billigare. Socialtjänsten är en nödvändig kommunal verksamhet som alltid kommer att behövas och bör finnas lättillgänglig för alla i Umeås centrum. Den enda möjliga platsen för detta behövliga nybygge är kvarteret Siv och dess stora tomt.

Vi i Vänsterpartiet motsätter oss kraftfullt den pågående ut-försäljningen av viktiga byggnader i centrumfyrkanten. Det är hög
tid för en bred diskussion om
framtiden för stadens centrala delar och vilken plats våra kommunala verksamheter ska ha
där. Med nuvarande utförsäljningstakt så kommer snart hela stadskärnan inom kort vara helt privatiserad och kommersialiserad. Kommunal verksamhet blir hänvisad till dyra hyreskontrakt, alternativt otillgängligare ytterområden, om denna negativa utveckling får fortsätta. Vänsterpartiet värnar om en bra kommunal planering med helhetsperspektiv utifrån kommunens och medborgarnas behov. Om Socialdemokraterna och Miljöpartiet, påhejade av allianspartierna, får fortsätta
att sälja ut kommunens fastigheter i centrum, får medborgarna mindre makt över centrums utveckling.

 

Lasse Jacobson, Ulrika Edman & Mattias Sehlstedt (V) 
Lasse Jacobson, kommunfullmäktige (V), Ulrika Edman, gruppledare (V) och Mattias Sehlstedt, närings- och planeringsutskottet (V)