Debatt. .

2017-05-11 07:00
”Vi som kommun måste stärka samhället, så att ingen ska behöva känna av utanförskap på grund av rasism och främlingsfientlighet”, skriver debattören. Bild: Anders Wiklund/TT
”Vi som kommun måste stärka samhället, så att ingen ska behöva känna av utanförskap på grund av rasism och främlingsfientlighet”, skriver debattören.

En seger för allas lika värde och mångfald

En stor seger har vunnits mot de främlingsfientliga krafterna. Vi i Miljöpartiet har med stöd av Socialdemokraterna beslutat i kommunstyrelsens arbetsutskott att Umeå kommun ska utarbeta en policy mot rasism och främlingsfientliga krafter. Vi stärker därmed grunderna för solidaritet, mångfald och människors lika värde.

Vi i Miljöpartiet anser att det behövs större satsningar för att motverka rasism och främlingsfientlighet i samhället. Det är viktigt att vi som kommun arbetar långsiktigt och förebyggande, det är viktigt att vi skapar riktlinjer som ger många olika aktörer möjlighet att prioritera frågan. Vi som kommun måste stärka samhället, så att ingen ska behöva känna av utanförskap på grund av rasism och främlingsfientlighet. Alla människor i vår kommun har rätt att få bli behandlade på ett likvärdigt sätt, i ett Umeå som bygger på mångfald och mångkulturell grund. Det är våra likheter och olikheter som är en stor tillgång och detta måste vi beakta.

De rasistiska och främlingsfientliga krafterna har blivit mer närvarande, även för oss i Umeå. Vi ser hur utbredda och påtagliga krafter som är mer organiserade än tidigare visar sin närvaro i vår kommun. Vi har främlingsfientliga och antisemitiska krafter som visar sin närvaro öppet när man trakasserar föreningar och medborgare. Ett av de senaste exemplen är den hotbild som riktades mot Judiska föreningen, vilket har resulterat i att man lagt ner föreningen.

Vi ser mer och mer inom de politiska forumen hur individer med obehagliga tendenser anammar främlingsfientlighet och rasism och vill propagera för att skapa klyftor mellan grupper i samhället.

Att Moderaterna tillsammans med Liberalerna väljer att inte bifalla vår motion och bara anse den besvarad tycker jag luktar en massa dubbelmoral. Det är för mig dubbelmoral att man ena veckan väljer att beklaga sig över den främlingsfientliga utbredningen, men när man har en möjlighet att påverka med praktiska handlingar, så väljer man att låta bli.

Detta får mig att undra om Moderaterna i länet på samma sätt som på riksplanet nu har öppnat upp för att kommunala företrädare fritt kommer att börja ingå allianser i en mer sverigedemokratisk riktning. Dessa typer av samarbeten riskerar att skada Umeå. Sverigedemokraterna är ett främlingsfientligt parti med rötterna i vitmaktrörelsen. I kommunfullmäktige har dess företrädare gång på gång visat på en unken människosyn.

Det är allas ansvar att reagera och motverka rasism, främlingsfientlighet och antidemokratiska krafter. Vi i Umeå kommun har som arbetsgivare, myndighet och genom alla våra verksamheter ett ansvar för att vara en god förebild, med en uttalad och aktiv policy mot rasism och främlingsfientlighet.

 

Nasser Mosleh (MP) 
Miljöpartiet Umeå