Debatt. .

2017-06-22 18:50

Ett hem är inte någon handelsvara

För hyresgästernas bästa, sälj inte ut allmännyttan.

Tänk dig att någon vill sälja din bostad, mot din vilja. Plötsligt är ditt hem till salu. Det allmännyttiga bostadsföretaget planerar att sälja ut din och dina grannars lägenheter. Detta får du veta mitt i fredagsmyset. Efter månader av hemlighetsfull planering är försäljningen snart i hamn.

Ett hem som du betraktar som ditt kan inte och borde inte hanteras som en handelsvara. Ändå sker det och fredagsmyset förbyts i frågor om framtiden, om hyreshöjningar, om lyxrenoveringar och om vi kan bo kvar?

Det var det här som hände i Umeå fredagen den 9 juni, just när sommaren kommit. Någon hade läckt till media. AB Bostaden kallade till presskonferens och på måndagen meddelade man att Heimstaden var beredda att köpa 1601 bostäder. De boende fick lugnande besked, ingenting skulle förändras, våra hem skulle lämnas över i trygga händer.

Men, vem bestämmer vad som är tryggt? Människor väljer ju inte enbart bostad utan även hyresvärd och det är inte oväsentligt vem det är. Det är inte heller oväsentligt vilket inflytande hyresgästen har över boendemiljö, bostäder och inflytande. Bostaden ville dock genomföra en snabb affär, utan inflytande och påtryckningar från de boende. Den typen av demokratiska processer betackar vi oss för. 

Våra politiker tänker tyvärr alltför kortsiktigt, då allmännyttan säljer lägenheter med rimliga hyror. Ofta byggs färre lägenheter, till högre hyresnivåer. Möjligheten till avkastning för det allmännyttiga bolaget minskar ofta i samband med försäljningarna. Samtidigt vill privata aktörer inte använda investeringsstödet, eftersom krav på en viss högsta hyresnivå för nyproduktion riskerar deras tidigare investeringar. 

Bostadsbristen tycks vara en fantastisk vinstgenerator och allt fler allmännyttiga bolag verkar resonera på samma sätt. Dessvärre skadar höga hyror tillväxten, eftersom hushållens möjligheter att konsumera annat minskar.

Hyresgästföreningen står bakom de boende och motsätter sig att allmännyttan säljs ut. Om kommunfullmäktige ändå beslutar om en försäljning kräver vi att Umeå kommun garanterar att pengarna från försäljningen stannar i bolaget och går till nyproduktion av bostäder och underhåll. Vår gemensamma välfärd ska finansieras av alla kommuninvånare, via skattsedeln, annars blir det en dubbelbeskattning av hyresgäster. 

Vidare kräver vi att kommunfullmäktige uttalar att allmännyttans del av hyresmarknaden av Umeå inte ska understiga 50 procent på sikt.

Hyresgästföreningen vill också att krav ställs på att Heimstaden tillämpar den modell för systematisk hyressättning som används i Umeå, att bolaget tecknar avtal om boinflytande och fritidsmedel samt att Heimstaden genomför regelbundna kundundersökningar med syfte att öka förvaltningskvalitén.

Krav bör också ställas om hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll, om hyresgästinflytande vid renoveringar och ombyggnationer samt om att Heimstaden samarbetar med Bostaden gällande upparbetad kötid så att hyresgäster får ha kvar sin kötid. 

Ett hem är inte vilken handelsvara som helst. För hyresgästernas bästa, sälj inte ut allmännyttan.

 

Kerstin Granberg Lundgren 
Ordförande Hyresgästföreningen Södra Västerbotten