Debatt. .

2017-04-06 07:00
Klimatfrågan och flygets stora energiförbrukning gör att flygresandet måste minskas radikalt, skriver debattören.  Bild: Fredrik Sandberg/TT
Klimatfrågan och flygets stora energiförbrukning gör att flygresandet måste minskas radikalt, skriver debattören.

Flyget bör betala för sin miljöpåverkan

Umeås ledande S- och M-kommunalråd är pinsamma. Dessa herrar sitter på sina möten och lider för hela Norrlands räkning. 

Flyget bör betala för sin miljöpåverkan på samma sätt som alla andra transportörer gör. Järnväg, sjöfart och vägtrafik har alltid betalat skatter och avgifter. Men flyget har sedan länge varit undantaget, tack vare en politisk undfallenhet som troligen är en följd av välbetalda lobbyister och en smula populism. I väntan på internationella avtal är det viktigt att enskilda länder tar egna initiativ, och många länder har redan infört flygskatter. 

Det finns alltså flera goda anledningar till att även flyget ska börja beskattas och 80 kronor i påslag är ingen katastrof. Det är en bra början. Utsläpp av koldioxid och vattenånga på hög höjd är extra skadligt. Klimatfrågan och flygets stora energiförbrukning gör att flygresandet måste minskas radikalt. Eftersom flygtrafiken måste minimeras och det inte finns någon klimatsnål flygtrafik bör de skatter som tas in användas för att bygga ut alternativa färdsätt. 

Det är inte synd om Umeå ”som lever på avstånd”. Den stora mängden utsläpp sker från större städer där det redan i dagsläget finns alternativ. En seriös utgångspunkt hade varit att undanta dem norr om Umeå som saknar en moderniserad tågräls. De små flygskatter som nu föreslås, beräknas endast att minska ökningen av flygresandet. Ändå har de mött hårt motstånd från lobbyister och borgerliga politiker som saknar långsiktig klimat- och transportpolitik. 

För oss i Vänsterpartiet är det primära att framför allt Norrlands inland kan undantas. Med dagens energipriser är det extra viktigt att utveckla och bygga ut alternativa hållbara transportsätt så som tåg. Ur klimatsynpunkt är det viktiga för Norrland att rusta upp stambanor, tvärbanor, inlandsbanan samt nybyggnationen av Norrbotniabanan, som nu genomförs efter att Vänsterpartiet agerat blåslampa i klimatomställningsåtgärder. 

 

Mattias Nilsson (V) 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden