Debatt. .

2017-03-02 07:30
Bild: Matthias Schrader/AP/TT

Moderaterna tar inget ansvar för landsbygden

Desperationen hos Moderaterna blir mer och mer tydlig. Man välkomnar samarbete med SD, man vill begränsa människors rörelsefrihet och yttrandefrihet, man vill begränsa medias fria utrymme. Hand i hand med dessa utspel, som visar på en tydlig desperation, så flyr samtidigt väljarna. Desperationen har lett till att man tänker kortsiktigt. Moderaterna tar ej ansvar för framtiden, för människan, för klimatet eller för samhället. 

Lokala Moderaterna slår sig om bröstet om hur man värnar om inlandet. Man vill satsa på skola och omsorg, man kallar den rödgröna regeringen för Norrlandsfientlig, men samtidigt vill man sänka skatter och samtidigt försämra villkoren för de mest utsatta i samhället – man blundar för hur samhällsstrukturer påverkar folkhälsan. Sedan Alliansen tog makten 2006 har klyftorna mellan landsbygden och storstäderna ökat – nedrustningen av landsbygden var aldrig så tydlig som under Moderaternas styre. Stora delar av partiets skattesänkning kom på bekostnad av landsbygden. Moderaterna hade ansvaret för landsbygden i åtta år och resultatet är en utveckling åt fel håll. Man har negligerat bredbandsutbyggnaden, järnvägsunderhållet samt att vidareutveckla infrastrukturen för ett levande inland. Under deras styre försvann över 14 000 statliga jobb från landsbygden. 

Moderaterna kallar den rödgröna regeringen för Norrlandsfientlig. Vi menar att Moderaternas kortsiktiga politik, där man vägrar ta ansvar för framtiden, är Norrlandsfientlig. 

Vi i Miljöpartiet Umeå vill att det ska vara möjligt att transportera sig på landsbygden även i framtiden. Bensinpriset i dag ger utrymme för att kunna höja skatten. Trots höjd bensinskatt skulle ändå en liter bensin kosta mindre än under Moderaternas styre. Detta ger oss utrymme att investera – vi måste utveckla en hållbar infrastruktur för tåg och buss, där det ska vara enkelt och snabbt att resa, vi vill bygga ut de förnyelsebara bränslena och underlätta för ett fossilfritt resande. 

Priset på olja kommer bara att stiga samtidigt som klimatpåverkan kommer bli alltmer tydlig. Men med sin kortsiktiga politik har inte Moderaterna en plan för hur man ska ta landsbygden ur oljeberoendet. Vad har Moderaterna för plan när råvarupriset ligger på det tredubbla? Jo ingen, och Moderaterna lämnar därmed klimatet och landsbygden i sticket.

Lastbilstrafiken måste utvecklas och betala för sina miljökostnader. Vi i Miljöpartiet Umeå vill att långväga godstransporter ska flytta från lastbil till tåg och båt. Det ger mindre utsläpp, färre olyckor och minskad trängsel och slitage på vägarna. Vi måste även utveckla förutsättningarna för att få lastbilstransporter fossilfria, vi måste utveckla de förnybara drivmedlen och göra omställningen enkel och smärtfri för lastbilsindustrin.

Vi i Miljöpartiet Umeå vill att lastbilsskatten ska vara utformad så att den inte drabbar företag i exempelvis Norrlands inland, där det inte finns några alternativ till lastbilstransporter. Skatten ska vara högre i tätorter, där det finns tillgång till alternativa transportsätt som tåg eller sjöfart, och lägre utanför tätorter och glesbygd utan alternativa transportmöjligheter. Lastbilsskatten kommer kunna finansiera satsningar på tåg och sjöfart, så att svenska företag kan transportera sitt gods på ett snabbare, billigare och miljövänligare sätt.

För oss i Norrland kommer detta ge oss möjlighet att kunna utveckla en infrastruktur som kan länkas samman med Norrbotniabanan, där vi klimatsmart och enkelt kan transportera gods.

Vi i Miljöpartiet Umeå vill också att flygtrafiken ska betala för sina klimatutsläpp. I dag är flyget befriat från koldioxidskatt. Enligt oss i Miljöpartiet bör alla sektorer i samhället bidra till att minska klimatbeslastningen. Men vi i norra Sverige är ju beroende av flyget, flyget bidrar till tillväxten och jobben för oss, samt sammankopplar oss med resten av Sverige. För oss i Miljöpartiet Umeå måste en eventuell flygskatt differentieras, vi kan inte dra en rak linje över alla regioner i landet utan vi måste ta hänsyn till varje regions förutsättningar. En flygskatt ska ej belasta oss i Norrland. Vi i Miljöpartiet Umeå ser även att man kan premiera skattelättnader för flyg som använder förnybara drivmedel som till exempel biobränsle. Flygskatten bör användas för att få fler miljövänliga flygplatser och driva fram forskningen, samt satsningar på förnybara drivmedel, inom flygindustrin.

Det är Moderaternas kortsiktiga politik som är Norrlandsfientlig, och inte bara fientlig för oss i Norrland utan för hela Sverige. Vi rödgröna tar ansvar för framtiden och människan.

 

Nasser Mosleh, MP 
gruppledare för Miljöpartiet i Umeå