Debatt. .

2017-03-16 07:00
Bild: Fredrik Sandberg/TT

Sänk skatten på den första medarbetaren

Att anställa sin första medarbetare är ett stort steg. Miljöpartiet vill att fler företagare ska våga ta det steget för att ha möjlighet att växa, bidra till samhällsutvecklingen och skapa ytterligare jobb. 

Därför föreslår vi en skatterabatt på den första medarbetaren för företag som vill börja anställa. Ett hållbart samhällsbygge förutsätter moderna och innovativa företag som skapar arbetstillfällen i Västerbotten och i andra delar av landet. Det är ofta småföretagen som driver på för att skapa kreativa, resurssmarta tekniska lösningar som gör att utsläpp och miljöpåverkan minskar och som är ledande i klimatdriven affärsutveckling.  

Miljöpartiet lanserar därför nu ett förslag om sänkt skatt på första medarbetaren, som omfattar uppskattningsvis 300 000 företag i hela landet. Förslaget innebär att arbetsgivare som anställer sin första person inte betalar full arbetsgivaravgift på lönen under de första tolv månaderna – upp till en månadslön på 25 000 kronor. I stället betalas endast ålderspensionsavgiften, vilket innebär en sänkning av företagets kostnader med drygt

5 300 kronor per månad. Detta kan finansieras via skatteintäkter som staten får in från ökad beskattning av miljöutsläpp. Det brukar kallas grön skatteväxling.  

Sedan den rödgröna regeringens tillträde har 150 000 fler människor i Sverige ett jobb att gå till och vi har i dag högre sysselsättningsnivåer än något annat EU-land. Miljöpartiet har i regeringsställning drivit fram reformer som ger företag bättre villkor och gör det lättare att anställa. Regeringen har bland annat skapat en grön investeringsfond och ett nytt statligt riskkapitalbolag, tagit ett viktigt första steg när det gäller begränsad beskattning av personaloptioner samt infört möjligheten för företag att få medfinansiering till klimatinvesteringar genom Klimatklivet.

Miljöpartiet har också fortsatt att prioritera villkoren för tjänstesektorn, då vi vet att tjänstekonsumtion är skonsamt för miljön. Därför har vi prioriterat bibehållen låg restaurangmoms, sänkt moms för reparationer, utvidgat Rut-avdrag och Rep-avdrag för vitvaror. För att företag ska växa måste de också hitta rätt arbetskraft. Vi har därför investerat i 70 000 nya utbildningsplatser och att Arbetsförmedlingen reformeras med fokus på matchning. Men fortfarande kan mer göras – framför allt behöver de små företagen bättre möjligheter att anställa. 

I Västerbottens län finns i dag uppskattningsvis 9 500 företag som omfattas av vårt nya förslag. Om bara tio procent av dem tar steget och anställer sin första medarbetare, innebär det nästan 1 000 nya jobb. På så vis förbättrar vi företagsklimatet, stärker samhällsbygget och fortsätter att sänka arbetslösheten. 

 

Per Bolund, Janine Alm Ericsson & Nasser Mosleh. 
Per Bolund, partistyrelseledamot (MP) Janine Alm Ericsson, ekonomisk-politisk talesperson (MP) Nasser Mosleh, gruppledare, (MP)