Debatt. .

2017-11-30 07:00
”Vårt samhälles eviga hunger efter ännu mer tillväxt sliter inte bara ut vår planet, utan även våra samhällsmedborgare”, skriver debattören.  Bild: Henrik Montgomery/TT
”Vårt samhälles eviga hunger efter ännu mer tillväxt sliter inte bara ut vår planet, utan även våra samhällsmedborgare”, skriver debattören.

Sjuka system skapar ­sjuka människor

Det är viktigt att fokus läggs på den växande psykiska ohälsan. Det finns flera satsningar för detta, från region Västerbottens psykevecka till ett växande antal tv-program från public service. 

Men det är viktigt att fokus inte bara ligger på individuella feel good-lösningar, utan att vi även ser den bredare bilden. Det finns nämligen starka skäl till att psykisk ohälsa har blivit det största skälet till sjukskrivning.

För de allra flesta läggs den större delen av det vakna dygnet på skola eller arbete. Det är nödvändigt för vårt samhälle, och för många är arbetet också en viktig plats där man känner sammanhang och betydelse. Det sätt som vår ekonomi och vårt arbete organiseras på, kapitalismen, har också varit det mest effektiva systemet som hittills prövats för att skapa materiellt välstånd – om än en växande ojämlik sådan.

Men vårt samhälles eviga hunger efter ännu mer tillväxt sliter inte bara ut vår planet, utan även våra samhällsmedborgare. Psykiatrin riskerar att stämpla dem som inte längre lyckas hänga med i det växande tempot som sjuka och avvikande – som om det är dem det är fel på och inte systemet. Aldrig tidigare har så många mått så dåligt över något som är så otydligt och svårt att ändra på.

Lösningarna begränsas ofta till åtgärder som bara fungerar på individnivån. Gå i terapi. Far på en yoga-retreat. Använd mindfulness-övningar. Som om alla kunde ha en personlig terapeut. Som om de bästa mindfulness-övningarna i världen kunde stänga ute stressen av att jaga timmar, oavsett om det är arbetstimmar för att klara av hyran, eller de alltför få timmar som ska läggas på familj eller återhämtning. Det kanske är saker som har viss effekt, men det räcker inte för att bekämpa skälet till att så pass många känner sig i behov av vård.

Vi har flera förslag för att förbättra psykiatrin och de bakomliggande orsakerna till psykisk ohälsa:

• Inför sex timmars arbetsdag och ett avskaffande av vinster i välfärden

• Ökade statliga stöd för vår gemensamma välfärd

• Inför ett tak på antal elever för skolpsykologer och kuratorer

• Avskaffa det fria vårdvalet som skapar förlorare i vården

SSU Västerbotten tycker att vårt samhälle ska anpassa sig efter de människor som lever i det – inte tvärtom. För att nå dit krävs en omställning av hela vårt system, där mänskliga behov ställs före företagarnas plånböcker. Bara då kan vi bygga ett samhälle som inte bara tillgodoser våra materiella behov, utan även våra psykologiska.

 

Malin Malm 
SSU Västerbotten