Debatt. .

2017-08-17 07:00
Bild: Dan Hansson/TT

Stoppa björnjakten i Västerbotten!

Planen att döda 26 björnar i Västerbotten är grym – och den motverkar även målet, om detta verkligen är att minska antalet björnar. Många djur dör inte direkt efter att de blivit skjutna av jägare, utan de flyr med skottskador och dör långsamt av blodförlust, kallbrand, infektioner, vätskeförlust eller svält.

Om björnen som dödats har ungar lämnas de moderlösa och har mycket liten chans att överleva på egen hand, och svälter förmodligen ihjäl. Alternativt attackeras de av andra djur, vilket betyder att hela björnfamiljer kan förstöras.

Vidare – storleken på björnstammen avgörs av hur mycket mat som finns tillgänglig, inte av hur många jägare det finns. Av björnstammar som har studerats har man funnit att med ett ökat antal dödade björnar ökar även björnstammen.

Jakt orsakar ett tillfälligt minskat antal björnar, vilket leder till ökad tillgång på mat, vilket i sin tur leder till att de kvarvarande björnarna förökar sig snabbare än vad de annars skulle ha gjort.

Till exempel, när Ontario i Kanada, som är ökänt för jakt på björnar som har ungar, bannlyste vårjakten av svartbjörnar så hävdade förespråkare av jakt att vårjakten var nödvändig för att motverka en ökning av stammen. Trots det visade statistik som släpptes av Ministry of Natural Resources and Forestry att björnstammen hölls på en stadig nivå efter förbudet. Jägare hävdar med andra ord att björnar måste skjutas av för att ha en ursäkt att döda dessa björnar för nöjes skull, eller för finansiell vinning.

 

Sascha Camilli 
PETA Foundation