Debatt. .

2017-07-06 07:00
”Vi vet att det finns folkligt stöd för en rimlig skattehöjning när resurserna går till välfärden”, skriver debattörerna. Bild: Anders Wiklund/TT
”Vi vet att det finns folkligt stöd för en rimlig skattehöjning när resurserna går till välfärden”, skriver debattörerna.

Välfärden måste finansieras först

I Vänsterpartiets förslag till budget för Umeå kommun 2018 går vi fram med välfärdssatsningar. För Vänsterpartiet är det viktigaste att centrala välfärdsnämnder finansieras fullt ut. Den osthyvling som skett de senaste åren under S/MP-styret måste stoppas.

För att klara finansieringen av löneökningar och volymer och samtidigt satsa på personalens arbetsvillkor och barngruppernas storlek, ser vi det som nödvändigt att, förutom att göra stora omprioriteringar, även höja kommunalskatten med 20 öre.

Vi vet att det finns folkligt stöd för en rimlig skattehöjning när resurserna går till välfärden. Totalt innebär vår budget en satsning på mer än 100 miljoner kronor mer till välfärdssatsningar. Vi tar i vårt budgetförslag bort den nedskärning på 22,5 miljoner som S/MP:s förslag till kommunbudget innebär, genom att de partierna inte kompenserar för den ökande befolkningen. Vi satsar dessutom 40 miljoner på att minska barngrupperna i förskolan och 56 miljoner kronor på schyssta villkor för personalen i äldreomsorgen och skolan.

Vår budget bygger på principerna om den barnvänliga staden och rättvis fördelning mellan män och kvinnor. Vi vill att Umeå ska växa utan storstadsproblem, vilket innebär att Umeås tillväxt inte får ske på bekostnad av dem som behöver välfärden som mest. Vår budget innebär tydliga omprioriteringar, från kommunadministration, näringslivsservice och bilvägar till skola, förskola, äldreomsorg och socialtjänst.

För att klara av välfärdsuppdraget bedömer vi att kommunen behöver mer intäkter. Stora ökningar av antalet barn och äldre gör det allt svårare att upprätthålla en välfärd att lita på i kommunens centrala välfärdsnämnder skola, funktionshinder och äldreomsorg. Detta kombinerat med åratal av S-märkta nedskärningar i välfärden och en skenande låneskuld för Umeå kommun innebär att nödvändiga investeringar blir allt svårare att finansiera utan att ytterligare urholka viktig välfärd. För att Umeå ska växa utan storstadsproblem är det viktigt att de omfattande investeringar som vi lånar pengar till, också kommer barn, unga och äldre till del i form av förskolor, skolor och äldreboenden. Vänsterpartiet föreslår därför också omprioriteringar i investeringsbudgeten. Prioriteringar som satsar mer på skolor och förskolor, i motsats till tidigare satsningar på ansiktslyftningar i centrum.

Våra ekonomiska förslag är steg på vägen i det som vi anser vara rätt riktning för Umeå. Den stora skillnaden med Vänsterpartiets budgetförslag jämfört med majoritetens är att vi inte tvingar välfärdsnämnderna till nedskärningar som innebär att personalen måste springa fortare, fler sjukskrivna pedagoger och en ständig nedprioritering av barnens arbetsmiljö. Vi står för en utjämnande politik som minskar klassklyftor. Ett jämlikare Umeå är ett framgångsrikare Umeå.

 

 

Ulrika Edman, Mattias Sehlstedt & Åsa Bäckström 
Ulrika Edman, gruppledare (V), Mattias Sehlstedt, gruppledning (V) och Åsa Bäckström, gruppledning (V)