Replik. .

2017-09-07 07:00
”Hur V kan få ett tillskott på nästan 260 miljoner till en nedskärningsbudget är obegripligt.”  Bild: Gorm Kallestad/NTB/TT
”Hur V kan få ett tillskott på nästan 260 miljoner till en nedskärningsbudget är obegripligt.” 

Vänsterpartiet far med osanning

I en debattartikel den 31 augusti hävdar Ulrika Edman, gruppledare (V) och Åsa Bäckström, äldrenämnden (V) att S tillsammans med MP har lagt en nedskärningsbudget inom välfärdsområdena för 2018. Det är direkt upprörande att Vänsterpartiet far med osanning på detta sätt.

Sanningen är att i S- och MP-budgeten för 2018 för Umeå kommun tillfördes 259,2 miljoner kronor. Hur V kan få ett tillskott på nästan 260 miljoner till en nedskärningsbudget är obegripligt.

Dessa nya budgetmedel prioriterades främst till välfärdsnämnderna. De största ramökningarna fick individ- och familjenämnden (6 procent, ramökning 69,9 miljoner kronor), för- och grundskolenämnden (5 procent, ramökning 80,1 miljoner kronor) och äldrenämnden (4 procent, 38,2 miljoner kronor).

Även när det gäller investeringarna har vi prioriterat hårt. 677 miljoner ska under 2018 finansiera investeringar i förskolor, skolor och LSS-boenden. AB Bostaden har dessutom uppdraget att bygga äldreboenden i olika former. Prioriteringen av dessa tre nämnder grundar sig i S och MP:s stora välfärdsambitioner.

Äldrenämnden har alltså inför 2018 med S och MP:s budget som kommunfullmäktige antagit fått en budgetökning med 4 procent vilket i reda pengar betyder en ökning med 38,2 miljoner kronor för volymökningar. Det kan på inget sätt benämnas som nedskärningsbudget, vilket V lögnaktigt påstår.

Många kvinnor som arbetar inom vård och omsorg har tidigare varit förpassade till deltider. Den genomsnittliga inkomsten för deltidsarbetande inom vård och omsorg ligger på 15 600 kronor/mån. Det är en lön som det är svårt att leva på och det påverkar även deras framtid, med låg pension. Vi har därför beslutat om att heltid ska vara norm i Umeå kommun. Det är en stor jämställdhetsreform och det ger oss som arbetsgivare såväl utmaningar som möjligheter när det gäller personalplanering.

Vi kan konstatera att gruppen äldre i Umeå växer kraftigt fram till år 2027 och då främst åldersgruppen 80 år och äldre. Det innebär att vi behöver planera och investera för detta. Men det betyder även att vi måste effektivisera och i vissa fall omprioritera. Tjänstemannaförslaget utifrån denna verklighet hanterades politiskt i torsdags vid äldrenämndens sammanträde (samma dag som V:s debattartikel publicerades).

Äldrenämnden i Umeå har inom flera områden legat på en högre kostnadsnivå än jämförbara kommuner, här försöker vi effektivisera och hitta mindre kostsamma lösningar.

Vissa egenavgifter har inte höjts på länge och en viss justering var motiverad. MEN, och det vill vi vara tydliga med, vi socialdemokrater och miljöpartister har aldrig haft som ambition att dra ned på de arbetsuppgifter som rehabassistenter och fysioterapeuter gör. Därför yrkade vi naturligtvis avslag på detta tjänstemannaförslag i torsdags. Uppdraget att effektivisera och hitta nya moderna framtidsinriktade lösningar är alltid politikens uppgift.

Så även inom äldrenämnden i Umeå.

 

Carin Nilsson (S) & Mia Winroth (MP) 
Carin Nilsson (S), tf ordförande Äldrenämnden och Mia Winroth (MP), andre vice ordförande Äldrenämnden