Slutreplik. .

2017-09-21 07:00
”I den nu gällande budgeten så har inte välfärdsnämnderna kompenserats för vare sig löneökningar eller volym – alltså ett växande Umeå med ökande behov”, skriver debattörerna. Bild: TT
”I den nu gällande budgeten så har inte välfärdsnämnderna kompenserats för vare sig löneökningar eller volym – alltså ett växande Umeå med ökande behov”, skriver debattörerna.

Verkligheten ljuger inte

Socialdemokraterna och Miljöpartiet använder klassiskt ordvrängeri när de bemöter oss. Det skriver Vänsterpartiet i en slutreplik i debatten om äldreomsorgen.
 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet i Umeå tar till grova ordalag när det gäller vår artikel ”Ingen äldreomsorg är bättre än personalens arbetsvillkor”, där vi hävdar att S/MP lagt en rad nedskärningsbudgetar för välfärdsnämnderna.De använder ord som ”osanning”, ”upprörande” och ”lögnaktigt”. Vi behöver inte svara i lika hårda ordalag, eftersom både budgetsiffrorna och verkligheten stödjer oss. Dessutom vittnar vårdpersonalen om vardagen på golvet, med rådande brist på arbetskamrater och under hot om delade turer och personaluppsägningar – allt för att budgeten ska gå ihop.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet sysslar med klassiskt ordvrängeri. Att berätta hur mycket man kompenserar nämnderna, säger inget om de faktiska behovsökningarna eller det underskott som uppstått genom tidigare års underfinansiering. Det är helt sant att man i år kompenserar mer än vad man gjort tidigare under denna mandatperiod, men det räcker inte. Årets S/MP budget för 2017 togs i juni 2016 och det är den verklighet som verksamheterna just nu lever i. I den nu gällande budgeten så har inte välfärdsnämnderna kompenserats för vare sig löneökningar eller volym – alltså ett växande Umeå med ökande behov.

När det gäller 2018 års budget har den inte ens börjat gälla, men i den så riskerar äldrenämnden ett stort underskott om man inte kommer i fas med tidigare års besparingar, samt utebliven kompensation för heltidsreformen. Det är verkligheten, och den ljuger inte.

Att S/MP lägger nästa års budget för 2018 och kallar kompensation för ”satsningar” är ett nyspråk för att dölja det faktum att resultatet blir fortsatta nedskärningar. Eller som de själva skriver i kommunens pressmeddelande från äldrenämnden 2017-08-31: ”Den budget som kommunfullmäktige tilldelat äldrenämnden för 2017 innebär att äldreomsorgens verksamheter behöver minska kostnaderna med 21,6 miljoner kronor per år.

I december förra året gav äldrenämnden berörda verksamheter uppdraget att ta fram förslag för att kunna öka nämndens intäkter och minska kostnaderna ... / / Förslagen handlar om avgiftshöjningar, personalreduceringar och att effektivisera arbetet.” Här skyller man visserligen på fullmäktige, men vilka styr och lägger budgeten där? Jo, Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

S/MP skriver i sin replik: ”Även när det gäller investeringarna har vi prioriterat hårt. 677 miljoner ska under 2018 finansiera investeringar i förskolor, skolor och LSS-boenden”. Detta är delvis sant, därför att ni har underlåtit att göra det tidigare. Verkligheten, valrörelsen och folkopinionen har tvingat fram detta, dock i elfte timmen.

Vänsterpartiet hade ett annat budgetförslag som bygger både på andra prioriteringar och en skattehöjning – inte bara för att kompensera välfärdsnämnderna, utan för att utveckla välfärden i Umeå. Inte minst de V-märkta välfärdsmiljarderna som Vänsterpartiet förhandlade fram med regeringen skulle kunnat bidra till detta. Trots denna V-märkta satsning på 49 miljoner så valde ni för välfärden en traditionell försiktighet med osthyvelprincipen, istället för att förstärka och utveckla en skola och äldreomsorg i världsklass.

Ulrika Edman & Åsa Bäckström (V) 
Ulrika Edman, gruppledare (V) och Åsa Bäckström (V), äldrenämnden