Debatt. .

2017-05-04 12:00
”Umeå ska vara en attraktiv plats att leva och verka i”, skriver debattören. b”Umeå ska vara en attraktiv plats att leva och verka i”, skriver debattören.  Bild: Hasse Holmberg/TT
”Umeå ska vara en attraktiv plats att leva och verka i”, skriver debattören. b”Umeå ska vara en attraktiv plats att leva och verka i”, skriver debattören. 

Vi måste fortsätta att bygga i Umeå

Vi i Umeå kommun står inför en utmanande uppgift med att hantera bostadsbristen som råder i vår kommun.

Vi är dock rätt ute och med det stöd från regeringen som vi får, har vi nu sakta men säkert kunnat börja bygga oss närmare en lösning gällande boendesituationen i Umeå. Det som är viktigt här är att vi inte stannar upp i byggandet och att vi under kommande år levererar fler och fler bostäder.  Vi måste bygga upp emot 5 000 nya lägenheter för att ens få balans i ekvationen.

Det som bekymrar mig är dock att det finns vissa lobbyverksamheter i Sverige som vill bromsa upp tempot – jag tolkar det som att man vill skapa en bättre ekonomisk utgångspunkt, där man kan hålla priserna uppe på material och befintliga fastighetsbestånd. Ju mer vi bygger, desto mindre blir det ju säljarens marknad. 

Jag hoppas att vi i Umeå kommun inte ska låta oss påverkas av dem som vill dra ner på tempot. Vi måste jobba effektivare med att ha byggklar mark tillgänglig från kommunens sida. Vi har redan nu förstärkt på bygglovs- och plansidan, så att vi ska kunna hantera ärenden snabbare och bättre. Mitt intryck från att sitta i AB Bostadens styrelse är även att det börjar bli billigare per kvadratmeter att bygga i dag jämfört med tidigare.

Umeå ska vara en attraktiv plats att leva och verka i. Vi har med den bostadspolitik som förs av vår rödgröna regering alla förutsättningar för att kunna bygga ikapp mer och mer, vi måste skapa rätt förutsättningar för dem som vill bygga i Umeå.

 

Nasser Mosleh (MP) 
MP Umeå