Inrikes.

2017-09-22 06:00
Dan Vähä är avdelningschef på Umeå Fritid unga. Han menar att det är nödvändigt att plocka in intermittent anställda för att klara verksamheten.  Bild: Umeå kommun
Dan Vähä är avdelningschef på Umeå Fritid unga. Han menar att det är nödvändigt att plocka in intermittent anställda för att klara verksamheten.

Chefen: ”Vi har slirat men vi ska förbättra oss”

”Vi har slirat men vi ska förbättra oss” – det säger Dan Vähä, avdelningschef för Fritid unga, om situationen för fritidsledarna. Samtidigt hävdar han att intermittenta anställningar visst kan användas tillsammans med schema.

 

Intermittenta anställningar är inte bra, men ett nödvändigt ont. Så kan man sammanfatta avdelningschef Dan Vähäs inställning till osäkra anställningar bland fritidsledarna.

– Vårt mål är att ha fler heltidsanställda och färre intermittenta, men med den organisation som vi har i dag på våra fritidsgårdar så klarar vi inte av att ha en verksamhet bara på tillsvidareanställda, utan vi behöver extra personal på kvällar och helger. Det finns också de som vill ha intermittent anställning, eftersom de har andra jobb vid sidan av.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Nu handlar det ju inte om några extra, utan om majoriteten av fritidsledarna. Varför erbjuder ni osäkra anställningar, trots fackligt avtal och personalutskottets beslut?

– Jag har bara jobbat i ett år på Fritid unga och blev uppmärksammad på det fackliga förhandlingsprotokollet i augusti. Hittar vi någon som jobbar mer än 15 procent av en heltid, så ska vi erbjuda en tillsvidareanställning enligt avtalet – så är det ju.

Enligt en av samordnarna så finns det redan anställda som vill gå upp i tid. Han skulle själv gärna se färre fritidsledare, som istället jobbar mer. Vad tycker du om det?

– Jajjemen, det är inget problem. Vill de ha mer jobb, så ska de erbjudas det.

Erbjuder ni det då?

– Jag svarar bara för mig, och jag blev varse förhandlingsprotokollet i augusti. Nu ska jag ha en genomgång med enhetscheferna för att titta igenom allting. Då kan den enskilde fritidsledaren säga om han eller hon vill jobba mer. Personligen vill jag inte ha en stor kader med extra anställda, då är det bättre med fast anställda som jobbar mer. Det är också den långsiktiga ambitionen – senast vid årsskiftet 2019 ska vi ha nått det målet.

Samordnaren vittnar också om att hen fått uppmaningen att inte boka extra jobb för visstidsanställda med tjänstgöringsgrad, eftersom det blir för dyrt. Vad säger du om det?

– Det känner jag inte igen. Det är klart att en intermittent kan vara ”billigare”, men så ska det inte gå till. Det var inte bra sagt.

Använder Fritid unga intermittent anställda för att kringgå LAS?

– Nej, nej, det gör vi inte. Det strider mot mina grundprinciper. Ambitionen är att på sikt minska intermittenta, och att öka tillsvidareanställningarna. Om någon chef sagt något annat får det stå för den.

Alla som inte blir erbjudna en fast anställning ska få en skriftlig motivering till detta. Varför har inte fritidsledarna på visstid fått det?

– Nej, det har vi slirat på, det kan jag ärligt säga. Det ska stå om det är ett vikariat eller om det handlar om en förstärkning i kontraktet, men där har vi slirat. Där måste vi skärpa oss.

Varför har ni slirat – det har ju gått flera år sedan det lokala avtalet slöts?

– Jag skulle säga dålig kunskap tillsammans med bristande information från förhandlingsenheten – våra chefer inte har vetat om avtalet. Vi ska självklart följa det regelverk som kommunen har. Vi ska inte skylla ifrån oss, men vi har haft chefsbyten som ställt till det.

Enligt facket ska inte intermittenta anställningar kombineras med ett schema. Men det gör ni – varför det?

– Vi har lite olika uppfattningar där. Det är ingen schemaläggning – det är en planering. Vi måste ha en god personalplanering som gör att verksamheten inte blir lidande. Nu får fritidsledaren boka upp pass någon månad i förväg och sedan meddela om man inte dyker upp, så att vi kan hitta ersättare.

Men om nu Kommunal anser att schemaläggning och planering är samma sak?

– Då får vi titta på det. Jag måste prata med mina chefer om hur de gör med den här kadern exakt. Jag kan inte svara hundra klockrent på den frågan. Men är det någon som jobbar mer än 15 procent så ska den inte ha intermittent.