Inrikes.

2017-02-17 08:57
Kommunen beslutade sig till slut för att säga ja till SD:s bokning, och Jimmie Åkessson tilläts tala trots protesterna. Bild: TT
Kommunen beslutade sig till slut för att säga ja till SD:s bokning, och Jimmie Åkessson tilläts tala trots protesterna.

"Gränsen går inte vid riksdagspartier"

I går torsdag höll Sverigesdemokraternas partiledare Jimmie Åkesson sitt omdiskuterade möte på Vävenscenen. Samtidigt höll Umeås kultur mot rasism med stöd av ett 20-tal föreningar en manifestation mot SD, med musik och uppträdanden. Den heta debatten om SD:s vara eller inte vara på Väven har nu lett till att kommunen ska se över hur scenen ska användas.

I går torsdag höll Sverigesdemokraternas partiledare Jimmie Åkesson sitt omdiskuterade möte på Vävenscenen. Samtidigt höll Umeås kultur mot rasism med stöd av ett 20-tal föreningar en manifestation mot SD, med musik och uppträdanden. Den heta debatten om SD:s vara eller inte vara på Väven har nu lett till att kommunen ska se över hur scenen ska användas.

Efter ETC Umeås avslöjande om protesterna mot Jimmie Åkessons besök och att flera anställda på kulturhuset Väven inte ville jobba under mötet, har frågan om vem som ska få hyra Vävenscenen diskuterats intensivt. Kritikerna menar att Sverigedemokraterna inte är ett parti som står för allas lika värde och att de därför inte borde få boka lokal i ett kulturhus med jämställdhet som värdegrund.

Umeå kulturförvaltning och politikerna i kulturnämnden har dock pekat på att det inte finns något lagligt stöd för att vägra ett politiskt parti att hyra bokningsbara lokaler i en kommunal byggnad. Därför beslutade sig kommunen till slut för att säga ja till SD:s bokning, trots protesterna.

– Nu har vi ju landat i ett ställningstagande och känner oss bekväma med det, även om vi kände oss föranledda att diskutera det här, kopplat till de farhågor som våra anställda hade. Någonstans går väl gränsen för vem som får uppträda i en offentlig miljö, men den går inte vid svenska riksdagspartier. Och vi har inte för avsikt att göra någon justering i den bemärkelsen, säger Lars Sahlin, biträdande kulturchef på Umeå kommun.

Försöka klarlägga

Däremot så kommer Umeå kulturförvaltning att försöka klarlägga hur det är tänkt att Vävenscenen egentligen ska användas.  
– Alla kommunala lokaler är ju inte bokningsbara. Vi vill undersöka Vävenscenens eventuella särart – vad har scenen för status i den kommunala floran av lokaler? Det borde ju vi känna till. Vi har bett kommunens jurist att se över detta. Men det är viktigt att betona att det inte har att göra med att vi vill stänga ute något politiskt parti, säger Lars Sahlin och fortsätter: 

– Med tanke på den energi som frågan har fått så kanske vi ändå ser det som vårt uppdrag att göra Vävenscenen till ett forum för sceniska uttryck. Däri ryms ju teaterföreställningar och presentationer som kan vara aldrig så politiska.  

Men innebär det att rena politikeruppträdanden bör hållas någon annanstans?
– Nej, det menar jag inte. I och med att lokalen är bokningsbar för alla och envar så måste ju vi administrera dessa bokningar, men vi kanske tycker att det är mera lustfyllt och mera kopplat till vårt uppdrag att själva ta initiativ till vad som ska äga rum i de lokaler som finns tillgängliga i Väven. 

Vad händer om det kommer en förintelseförnekare som vill hyra scenen?
– Det är en hypotetisk fråga. Svaret är att någonstans går gränsen, men inte vid våra riksdagspartier.

Ja, det är hypotetiskt, men behöver ni ändå inte jobba fram en policy som ni kan luta er emot?
– Kanske kan en policy eller riktlinjer vara bra. Frågan är vilken status som en kommunal policy har jämfört med grundlagen, om man ska göra restriktioner i bokningsbarheten. Vi får väl se om vi får en propå från kommunledningen om att mejsla fram riktlinjer eller om vi ska ta ett eget initiativ. Det är klart att när det blir ett skarpt läge så kan det ju vara välgörande att luta sig mot en policy, säger Lars Sahlin.

Diskutera lokalbokningen

Även kulturnämnden har hunnit diskutera lokalbokningen. Ledamoten Caroline Täljeblad (V), lyfte under det senaste nämndmötet den 31 januari fram att anställda på Väven kände sig otrygga inför SD:s möte. Hon menar att nämnden skulle behöva utforma riktlinjer för uthyrning.

– Vi som politisk nämnd kan ju inte sitta och värdera varje bokning och bestämma över vem som ska få vara i Väven, men jag tycker absolut att vi borde utforma någon form av policy så att tjänstemännen har ett stöd för sina beslut. Sedan vet inte jag exakt hur den policyn ska se ut, utan det måste vi diskutera framgent, men vi måste utgå ifrån kommunens grundläggande värderingar om anti-diskriminering och lika rättigheter.   

– Men det är inte en helt enkel fråga. Det man inte vill är att spela de antidemokratiska krafterna i händerna. Det enklaste för mig har varit att backa upp medarbetarna på Väven – vi har ett arbetsgivaransvar och ingen ska behöva känna sig hotad på sin arbetsplats. Men de här stora demokratiska frågorna är jättekniviga. Hur visar vi att vi vill ha ett öppet samhälle, samtidigt som vi undviker att ge SD utrymme att sprida åsikter som får många att känna sig hotade? Bara för att man är invald i riksdagen så ger det inte legitimitet för antidemokratiska åsikter, säger Caroline Täljeblad.

Plats på scen i Väven

Diskussionen om vem som ska få ta plats på scen i Väven och var gränsen går för ett nekande kommer med all sannolikhet att fortsätta under våren – frågan kommer definitivt att komma upp igen på kulturnämndsmötet i mars. Lars Sahlin gör en reflektion så länge: 

– Personligen är jag glad över att Cleo och Random Bastards gjorde valet att genomföra föreställningen Mästerbotten förra helgen. Att ta lokalen i anspråk och att göra den till sin och att vaccinera den mot sådant som man inte vill bli sedd med – ur deras perspektiv – det är kanske det bästa sättet att förhålla sig till det som skapar frustration.

Fotnot: 
Rapporteringen om den manifestation som hölls mot att Sverigedemokraterna tilläts använda kulturhuset Väven i Umeå dränktes helt av andra protester. Det menar arrangörerna i initiativet Umeås kultur mot rasism. Läs mer härhttp://www.etc.se/inrikes/missvisande-rapportering-om-protest-mot-sd