Reportage.

2017-09-27 06:00
  • Vitryggig hackspett är utrotnings­hotad i Sverige. Runt Umeå finns det i dagsläget minst sex individer. Två av dem är honor.  Bild: Wikimedia
    Vitryggig hackspett är utrotnings­hotad i Sverige. Runt Umeå finns det i dagsläget minst sex individer. Två av dem är honor. 
  • I dag är Ön en lantlig oas och grön lunga för Umeå. Men kommunen har antagit en fördjupad översiktsplan, som innebär att marken ska bebyggas i etapper.  Bild: Anders Boström
    I dag är Ön en lantlig oas och grön lunga för Umeå. Men kommunen har antagit en fördjupad översiktsplan, som innebär att marken ska bebyggas i etapper. 

Liten hackspett hotar storbygge

Umeå kommun planerade att bygga 3 000 bostäder på Ön i centrala stan. Nu är det sedan två veckor osäkert om det ens blir av.

I vägen står en liten vitryggig hackspett.

 

Ornitologen Christer Olsson visar runt på södra delen av Ön. Vi pulsar oss fram genom snåren en stund innan han i en glänta slår ut med handen:

– Här var det. Det började med att jag hörde den på Tegssidan. Den har ett karaktäristiskt trummande som är lätt att känna igen när man har lärt sig ljudet, säger Christer Olsson och fortsätter:


KOM TILL BOKMASSAN!

ETC och Leopard arrangerar 29 och 30 september Bokmassan (Heden, Göteborg). Massa författare, massa böcker – och inga högerextremister.

Här hittar du all information om evenemanget.


– Ett par dagar senare kom den hit.

Ett hekto kan stoppa stadsdel

Det som Christer Olsson hade sprungit på var en sällsynt vitryggig hackspett. Den väger bara ett hekto, men är stor nog att stoppa en hel stadsdel.

– Det var en enorm överraskning att hitta den här på Ön, säger han och fortsätter:

– Jag ska inte säga att den aldrig tidigare varit här på Ön, men den har i alla fall inte setts här sedan 1930-talet.

Arten är utrotningshotad i Sverige. Runt Umeå finns det i dagsläget minst sex individer. Två av dem är honor.

– Det finns inga häckande par i Umeå, men så sent som i början av september ringmärkte man en hona på Röbäck, så tiden får utvisa om de hittar varandra.

Det finns inga kända häckningar av vitryggig hackspett i Västerbotten sedan 1995. Då blev det tre ungar. I år känner man bara till fyra häckningar i hela Sverige

Colombia toppar

Christer Olsson är fågelskådare sedan barnsben. Den 10 februari 1987 minns han utmärkt. Då, i Uppland, bockade han av fjällugglan och hade därmed sett alla 250 häckande arter i landet.

Medan vi vandrar genom lövskogen pillar han på döda gråalsstammar och förklarar att det är rena godisbutiken för vitryggen. Vedstekel är en favorit.

– Jag tog hem en meter träd och kläckte larver. Det blev 150 stycken insekter. Så här på Ön finns det gott om föda.

När vi träffas är Christer Olsson på väg till Sydafrika för att ringmärka rovfåglar.

Var är fågellivet bäst?

– Colombia. De har 1 900 arter. Jag var där en gång och såg 530 av dem.

Peru då, som i SVT:s fågelsatsning ”Det stora fågeläventyret”?

– Det är näst bäst. Jag har varit i många länder. I Australien hittade jag 400 arter vid en resa och på filippinska ön Palawan finns det 25 arter som bara finns där och ingen annanstans. 17 av dem såg jag.

Vad gör det så roligt att leta i Sverige när du redan sett allt?

– Man kan säga att jag tar tempen på landskapet. Jag såg ladusvalor häromdagen. De är kvar, det antyder att det finns insekter, vilket hänger ihop med en gynnsam temperatur. Det här är mitt sätt att leva, förklarar Christer Olsson.

Inga känslor styr

Christer Olsson jobbar med inventeringar åt bland annat kommuner och länsstyrelser vid byggen av exempelvis vindkraftsverk och bostäder. Det var i samband med ett sådant uppdrag som han hittade den vitryggiga hackspetten. Umeå kommun planerar nämligen för 3 000 bostäder på Ön och hade anlitat Christer Olsson för fågelinventering.

– Det är oerhört viktigt att man inte låter känsloargument ta över vid inventeringar. Jag håller mig till fakta som GPS-koordinater och foton och rapporterar in det och sedan finns det en miljölagstiftning som gäller, säger han och tillägger:

– Jag driver inget skydd.

Christer Olssons inventering innebär att de 3 000 bostäderna på Ön vackert får vänta på byggstart. Mikael Berglund (S), ordförande i ­byggnadsnämnden, säger:

– Planen är att göra en noggrannare inventering av södra Ön. Den blir av nästa vår och sommar.

Men det finns ju en lagakraftvunnen detaljplan i Umeå kommun om bygge på Ön?

– Den här typen av fynd måste man ta hänsyn till och det är sådant som dyker upp när man planerar bostäder. Det är svårt att förutse, men egentligen inte så förvånande. Vi får avvakta nästa inventering innan vi kan säga hur det påverkar tidsplan och omfattning, säger Mikael Berglund.

Ön har en räcka fåglar att lyssna till för den som vill. Christer Olsson räknar upp härmsångare, gräshoppssångare, busksångare och kärrsångare.

– Jag hittade runt 40 arter vid inventeringen och det var flera riktigt intressanta fynd, säger han och nämner arter som är eller har varit rödlistade och som är heta i fågelskådarkretsar:

– Jag såg mindre hackspett och mindre flugsnappare. Steglits, som är helt ny i Västerbotten, och gulsparv i fyra revir. Stenknäck finns också.

Många tänker nog på fågelbråken kring bygget av Botniabanan ...

– Då handlade det om viktiga rastplatser i deltaområdet – på Ön är det häckningsplatser. Det är en viktig skillnad, säger Christer Olsson.