Inrikes.

2017-03-24 05:00
”Det är inte skäligt att tunga lastbilar kör från Västerslätt in i centrum för att ta sig vidare söderut. Det kan inte ha undgått någon hur det påverkar luftkvaliteten”, säger Hans Lindberg (S).  Bild: Fredrik Larsson
”Det är inte skäligt att tunga lastbilar kör från Västerslätt in i centrum för att ta sig vidare söderut. Det kan inte ha undgått någon hur det påverkar luftkvaliteten”, säger Hans Lindberg (S). 

”Överklaganden hör till ett sådant här projekt”

När ringleden väl har byggts kommer Umeå kommun att proppa igen möjligheten att ta Tegsbron genom stan. På så sätt hoppas kommunalrådet Hans Lindberg (S) att fler ska välja Västra länken, även om det blir en omväg. Och de massiva protesterna ser han som en naturlig reaktion.

– Oavsett var ringleden hade dragits skulle många ha överklagat. Det hör till ett så här stort projekt, säger Hans Lindberg som ”ärvde” Västra länken från sin företrädare och därför flera gånger hänvisar till ”tidigare fattade beslut” under intervjun.

Men han står själv helt bakom både syftet och dragningen.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


– Vi måste få bort trafiken från centrala Umeå. Det är inte skäligt att tunga lastbilar kör från Västerslätt in i centrum för att ta sig vidare söderut. Det kan inte ha undgått någon hur det påverkar luftkvaliteten.

Men Trafikverket gör ju bedömningen att Västra länken bara försumbart påverkar luftkvalitet och buller i centrala Umeå.

– Jo, men så fort länken är byggd kommer vi att ta över gatan och Tegsbron och kraftigt minska förutsättningarna att ta den vägen genom stan.

Ni vill tvinga bilisterna att ta Västra länken i stället?

– Vi vill stimulera dem att välja andra vägar.

Men varför inte i så fall det kortare inre tunnelalternativet? Det skulle ju få fler att välja Västra länken.

– Trafikverket bestämde sig redan 2010 för det yttre alternativet. Av kostnadsskäl. Det skulle bli för dyrt med tunnel.

Men för kommunen hade det inte blivit dyrare. Varför anpassade ni er efter Trafikverkets linje?

– Vi ville ju ha vägen. Dessutom ser vi dragningen långsiktigt – om 30–40 år kommer Umeå att ha växt betydligt västerut. Då vill vi inte sitta där med en stor trafikled där bostäder behöver byggas.

Planeras det bostäder öster om Backens kyrka, ett område som beskrivs som kulturhistoriskt värdefullt?

– Det är upp till framtida planerare, men det finns ett stort intresse för att bygga i det området. Då vill man behålla den möjligheten och inte bygga en trafikled mitt i allt.

I din blogg har du ju varit kritisk mot dem som har överklagat, och sagt att de inte tar sitt samhällsansvar. Vad menar du?

– Ska vi få en bättre miljö i stan måste vi bygga en väg någonstans. Det måste alla förstå. Jag tycker att alla har ett ansvar att se till helheten, inte bara till sitt eget bästa.

Men kommer utsläppen totalt verkligen att minska, när tusentals fordon varje dag ska köra en så lång omväg. Missar ni inte målet med den yttre dragningen?

– I dag står många fordon stilla vid trafikljus och andra stopp på väg genom stan, med motorn på. En snabb ringled utan stopp sparar både tid och miljö, och ger bättre luft i centrum.

Västra länken

Västra länken är sista delen av det så kallade Umeåprojektet, en 30 km lång ringled runt staden. Syftet med ringleden är att få bort genomfartstrafiken från centrala Umeå för att förbättra luftkvaliteten.

Ringledens två andra delar, Norra och Östra länken, är redan byggda, men sträckningen av Västra länken (ny E12 söder och väster om Umeå), har utretts  i flera omgångar.

Framför allt har ett kortare inre alternativ, med tunnel, ställts mot en längre sträckning öster om Prästsjön. 

Efter många års utredande och diskussion fastställde Trafikverket i januari 2017 att det så kallade Prästsjöalternativet skulle gälla. Tunnelalternativet öster om Backens kyrka avfärdades framför allt på grund av en fördyring på flera hundra miljoner kronor.

Trafikverket beräknar att trafiken i centrala Umeå minskar med cirka 3000 fordon/dygn med den yttre dragningen och cirka 5000 fordon/dygn med den inre. Det är långt från den ursprungliga målsättningen, men anses ändå av Trafikverket vara ”god måluppfyllelse”.

En stor politisk majoritet i Umeå har ställt sig bakom Trafikverkets beslut.

Beslutet har överklagats och nu blir det regeringens sak att avgöra var miljardprojektet Västra länken i Umeå slutligen ska dras.

Leden skulle ha varit färdigbyggd 2013, men beräknas stå klar tidigast 2021.