Inrikes.

2017-12-15 06:00
 • Åsa Rosendal från Folkinitiativet överlämnar namnlistorna till Tordleif Hansson från valnämndens kansli och Tomas Jakobsson, kommunsekreterare. Bild: Liselott Holm
  Åsa Rosendal från Folkinitiativet överlämnar namnlistorna till Tordleif Hansson från valnämndens kansli och Tomas Jakobsson, kommunsekreterare.
 • Drygt 5 000 namn lämnades på fredagen in till valnämnden i Umeå kommun. Sedan juni har organisationen Folkinitiativet samlat in namnen från Umebor som är kritiska till hur utförsäljningen av de allmännyttiga lägenheterna har gått till. Bild: Liselott Holm
  Drygt 5 000 namn lämnades på fredagen in till valnämnden i Umeå kommun. Sedan juni har organisationen Folkinitiativet samlat in namnen från Umebor som är kritiska till hur utförsäljningen av de allmännyttiga lägenheterna har gått till.
 • ”Det känns både mäktigt och snopet att lämna in namnen. Det hade varit bra att hinna nå upp till de 9 800 namn som krävs för att få till stånd en folkomröstning”, säger Erik Persson från Folkinitiativet. Bild: Liselott Holm
  ”Det känns både mäktigt och snopet att lämna in namnen. Det hade varit bra att hinna nå upp till de 9 800 namn som krävs för att få till stånd en folkomröstning”, säger Erik Persson från Folkinitiativet.
 • Tordleif Hansson från valnämndens kansli och Tomas Jakobsson, kommunsekreterare, tog emot cirka 5000 namnunderskrifter från Umebor som vill ha en folkomröstning om utförsäljningen av allmännyttan. Bild: Liselott Holm
  Tordleif Hansson från valnämndens kansli och Tomas Jakobsson, kommunsekreterare, tog emot cirka 5000 namnunderskrifter från Umebor som vill ha en folkomröstning om utförsäljningen av allmännyttan.
 • Medlemmar från Folkinitiativet samlade i Stadshuset. Bild: Liselott Holm
  Medlemmar från Folkinitiativet samlade i Stadshuset.

”Politikerna kommer tänka sig för innan nästa utförsäljning”

Cirka 5 000 namnunderskrifter har kommit in mot utförsäljningen av de allmännyttiga lägenheterna på Carlshem och Mariehem. I dag fredag lämnar Folkinitiativet in listorna till kommunens valnämnd.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per månad. Avsluta när du vill.

– Det känns både mäktigt och snopet. Det hade varit bra att hinna nå upp till de 9 800 namn som krävs för att få till stånd en folkomröstning. Men vår tanke har hela tiden varit att det här ska vara en väldigt tydlig protestyttring. Kärnan har varit att tvinga fram en eftertanke hos politikerna, säger Erik Persson, från organisationen Folkinitiativet.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Sedan mitten av juni, då det stod klart att kommunala AB Bostaden säljer 1 601 lägenheter från sitt bestånd till Heimstaden, har Folkinitiativet arbetat med att samla in namnunderskrifter för en folkomröstning om utförsäljningen. Förutom namninsamlingen lämnade också organisationen in en överklagan till Förvaltningsrätten, där man anförde flera besvär – bland annat om otydlig rubricering och att beredningen i Bostadens styrelse stod i strid med Aktiebolagslagen.

Störst stöd i oväntad grupp

Den 26 oktober upphävde Förvaltningsrätten kommunfullmäktiges beslut om att godkänna lägenhetsförsäljningen, eftersom beslutet inte hade tillkommit i laga ordning – kungörelsen inför fullmäktiges sammanträde uppfyllde inte kommunallagens krav på tydlighet.  Men redan veckan efter fattade kommunfullmäktige ett nytt beslut – nu med en ny ärenderubricering – och en majoritet av fullmäktige röstade för andra gången igenom försäljningen. Genomförandet av försäljningen ska dessutom vara slutfört innan nyår, eftersom kommunen vill hinna utnyttja ett kryphål i skattelagstiftningen som täpps igen av regeringen under våren.

Men trots att försäljningen är dubbelt klubbad och med all sannolikhet snart genomförd, så har Folkinitiativet fortsatt med att samla in namn. I början av december genomförde organisationen en kampanj tillsammans med studenter från Arkitekthögskolan på Ålidhem, där ytterligare underskrifter kom in. Erik Persson har under insamlandet hunnit dra en del slutsatser som även överraskat honom själv:

– Man skulle kunna tro att det är äldre människor, eller radikala unga studenter, som skriver på. Men om jag ska ringa in gruppen som är kritisk till hur försäljningen genomfördes, så är den i ålderspannet 27–40 år. De är iklädda friluftsjackor och har barn med sig när de kommer för att skriva på. Egentligen är det väl inte konstigt – studentgruppen är ganska flyktig och de äldre är rätt desillusionerade när det gäller den lokala politiken, säger han och fortsätter:

–  Jag tror att politiker i Umeå har vant sig vid att det alltid finns en liten högljudd grupp som protesterar, och om man bara väntar ut dem, så kommer protesterna att gå över. Men om de tror att kritiken mot lägenhetsaffären kommer från en sådan grupp, så tar de miste. Nu handlar det om etablerade människor med bostad och arbete i Umeå, och många har 1990-talets lokala politiska konflikter med sig i ryggsäcken, till exempel nedläggningen av Galaxen. Det här verkar Socialdemokraterna ha missat.

”Varit en optimistisk kraft!”

Åsa Rosendal, också hon från Folk­initiativet, säger att det har varit viktigt att lämna in namninsamlingen till den kommunala valnämnden – de Umebor som har skrivit under, ska veta att det blir ett avslut och att listorna har kommit till rätt ställe.

– Även om det inte blir någon folkomröstning, så är det här en stark markering gentemot hur politikerna har skött den demokratiska processen. Det känns som att vi har vidgat frågan och fört en jättekamp som har hållit ända fram – det har blivit mycket mer prat bland folk om lokalpolitik och om hur demokratin inom kommunen fungerar.

Folkinitiativet planerar att på olika sätt fortsätta sitt arbete med opinionsbildning och nätverkande. I januari ska organisationen ha ett uppstartsmöte för alla intresserade. Organisationen kommer också att dela handboken ”Rätt att bo kvar”, som är en handbok i organisering mot hyreshöjningar och gentrifiering, till de som bor i de berörda lägenheterna på Carlshem och Mariehem. Trots bakslag ser varken Åsa Rosendal eller Erik Persson någon anledning till att lägga ner arbetet:

– Det har varit otroligt stärkande att hålla på med detta, även om det har varit tråkiga omständigheter. Vi har ändå varit en optimistisk kraft! Man lär sig mycket om bostadspolitik och kommunekonomi. Sedan ser man ju i andra städer där allmännyttan har sålts ut, att lägenheterna som regel säljs i omgångar. Det finns bestånd i Umeå som vi misstänker skulle kunna ligga i farozonen längre fram, men där kan man nog tänka sig att det kommer att vara betydligt svårare för politikerna att sälja, för nu vet man vilket motstånd som finns, säger Erik Persson.