Inrikes.

2017-04-13 05:18
 • Presidiet i Umeå kommunfullmäktige vill sätta stopp för rasideologiska debatter i fullmäktige.”Som förtroendevalda är det otroligt viktigt att vi sätter ned foten, säger ordförande Marie-Louise Rönnmark. Bild: Fredrik Larsson
  Presidiet i Umeå kommunfullmäktige vill sätta stopp för rasideologiska debatter i fullmäktige.”Som förtroendevalda är det otroligt viktigt att vi sätter ned foten, säger ordförande Marie-Louise Rönnmark. 
 • Bild: Tina Jonsson
 • ”Om man ser till den sortens figurer, så älskar de ju den typen av motstånd, för då kan de använda alla sina kanaler och förklara att de är nedtystade.”, säger statsvetaren Magnus Blomgren på Umeå universitet.
  ”Om man ser till den sortens figurer, så älskar de ju den typen av motstånd, för då kan de använda alla sina kanaler och förklara att de är nedtystade.”, säger statsvetaren Magnus Blomgren på Umeå universitet.
 • Det är definitivt inte acceptabelt att man använder sig av rasideologi eller rasbiologi i en demokratisk församling, säger Marie-Louise Rönnmark (S).
  Det är definitivt inte acceptabelt att man använder sig av rasideologi eller rasbiologi i en demokratisk församling, säger Marie-Louise Rönnmark (S).

Politikerna vill stoppa rasistiska debatter

Nu vill ledande politiker i Umeå sätta stopp för rasistiska diskussioner i kommunfullmäktige. Kommunens jurister ska se över arbetsordningen så att rasideologiska motioner och interpellationer inte ska kunna behandlas. Men statsvetare och jurister tror inte att ett stopp är rätt metod.

 – Redan när den första interpellationen kom in sade magkänslan att det här kan inte vara riktigt att ta upp. Vi var tvungna att kolla de rena laglighetsaspekterna – vad har vi att stå på när vi ska förhålla oss till detta? Men dagens kommunallag och vår egen arbetsordning ger oss ingenting när det gäller förhållningssättet, säger Sven-Olov Edvinsson, (C) och vice ordförande i kommunfullmäktige.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Bryderiet handlar om ett antal motioner och interpellationer som har kommit in från Henrik Agerhäll, tidigare sverigedemokrat, men numera politisk vilde. Hittills i år har Agerhäll kommit in med  fyra motioner och sju interpellationer, varav de flesta berör invandringsfrågor. 

Vad som har fått presidiet i Umeå kommunfullmäktige att reagera, är formuleringarna i skrivelserna. I en interpellation anklagar Agerhäll Socialdemokraterna för en massinvandring som leder till folkmord på det nordiska folket. I en annan interpellation jämför han olika nationaliteter med varandra och raljerar över ”hudfärgskompetens” och i ytterligare en skriver han ”Vi har alla ett moraliskt ansvar mot våra förfäder som kämpat för vår fortlevnad att arbeta för att bevara Sverige som ett land för personer av primärt nordisk härstamning även i framtiden”. I en interpellation om EU-migranter hänvisar han till undersökningar som påstås värdera folkgruppers intelligens. Enligt Agerhälls tolkning är romer särskilt ointelligenta.

Hets mot folkgrupp

Sven-Olov Edvinsson anser att några av formuleringarna gränsar till hets mot folkgrupp.

–  Jag anser att det är det, till exempel skrivningarna om romerna. Jag har tittat på den referens som Agerhäll hänvisar till och den är felaktigt beskriven. Rasbiologi saknar ju dessutom all vetenskaplig grund och vi ska helt enkelt inte behandla den typen av falsarier.

Det är dock få av Henrik Agerhälls förslag som har varit uppe till debatt i kommunfullmäktige. Under mötena i KF har presidiet föreslagit för fullmäktige att Agerhälls interpellationer med formuleringar som kan uppfattas som rasideologiska inte får behandlas. Enligt kommunallagens § 51 har fullmäktige nämligen rätt att utan föregående överläggning besluta att en interpellation eller fråga inte får ställas. Men presidiet – Sven-Olov Edvinsson, ordförande Marie-Louise Rönnmark (S) och andre vice ordförande Carin Nilsson (S) – vill förtydliga reglerna ännu mer. Därför har de bett kommunens jurister att formulera ett tillägg i fullmäktiges arbetsordning som innebär att rasideologiska initiativ över huvud taget inte ska kunna behandlas i kommunfullmäktige. 

– Det finns naturligtvis en berättigad undran över var man ska dra gränsen, därför måste vi lägga ner energi på att det blir tydligt. En sådan här formulering får ju inte bli ett maktmedel i sig, så att man tar bort fel saker, säger Sven-Olov Edvinsson.

Alla ska vara överens

Medan kommunens jurister tittar på möjligheter till ändringar i arbetsordningen, så kommer Marie-Louise Rönnmark att lyfta frågan med alla partiers gruppledare för att alla ska vara överens om att skrivelserna inte ska behandlas i fullmäktigesalen.    

– Det är definitivt inte acceptabelt att man använder sig av rasideologi eller rasbiologi i en demokratisk församling. Som förtroendevalda är det otroligt viktigt att vi sätter ned foten, att vi inte bara glider med som om det här är någonting som vi bara accepterar, säger Marie-Louise Rönnmark. 

På SKL – Sveriges kommuner och landsting – har inte förbundsjuristen Staffan Wikell hört talas om något liknande förr. Han tror inte att en sådan ändring i arbetsordningen skulle vara överensstämmande med Kommunallagen.

– Det går inte att hindra interpellationer och frågor från att komma upp till kommunfullmäktige. Det är nämligen församlingen i fullmäktige som måste fatta beslut i varje enskilt ärende om den ska få behandlas eller inte. Umeå kommun kan göra som de gör nu, alltså att man hindrar frågor från att tas upp genom ett gemensamt beslut, men man kan inte stoppa något på förhand genom att tjänstemän eller presidiet inte släpper igenom vissa typer av frågor. Det går inte att ha en sådan regel.  

Statsvetaren Magnus Blomgren på Umeå universitet är också tveksam, men av andra skäl. Han vill inte uttala sig om förslagets juridiska aspekter, men ifrågasätter om det är politiskt klokt att försöka stänga ute vissa frågor med hjälp av lagliga medel.

– Om man ser till den sortens figurer, så älskar de ju den typen av motstånd, för då kan de använda alla sina kanaler och förklara att de är nedtystade. Kommunfullmäktiges presidium skulle fundera på en begåvad politisk strategi i stället. Det är inte så många som delar den här typen av åsikter, men samtidigt har vi nazister som springer på våra gator. Då kanske det är bra att de etablerade partierna tar diskussionen. Använd den politiska fantasin till att skapa en motvikt, det tror jag är ett mycket smartare sätt än att använda regelverk. Jag tror inte på det som strategi i det här sammanhanget.   

Henrik Agerhäll polisanmäldes under 2016 för sina interpellationer i landstinget, där han också sitter – även här som politisk vilde, tidigare som SD-ledamot. Då var det landstingsfullmäktiges ledning som gjorde en anmälan efter misstankar om att innehållet i några av hans interpellationer skulle innehålla formuleringar som är hets mot folkgrupp. Polisen lade dock ner förundersökningen, eftersom brott inte kunde styrkas.

ETC Umeå har berett Henrik Agerhäll möjlighet att kommentera presidiets beslut om ändring i arbetsordningen, men han har inte svarat.