Inrikes.

2017-06-16 06:00
 • Ett 70-tal personer demonstrerade utanför politikernas möten under måndagen. Bild: Liselott Holm
  Ett 70-tal personer demonstrerade utanför politikernas möten under måndagen. 
 • Byggnadsnämndens ordförande Mikael Berglund (S) fick sig en avhyvling av demonstranterna innan han gick in till kommunstyrelsens möte. Bild: Liselott Holm
  Byggnadsnämndens ordförande Mikael Berglund (S) fick sig en avhyvling av demonstranterna innan han gick in till kommunstyrelsens möte.
 • 1 600 av Bostadens hyresrätter på Mariehem och Carlshem ska säljas. Av dem är drygt 490 studentrum i korridor. På Mariehemsvägen finns en del av dem. Bild: Liselott Holm
  1 600 av Bostadens hyresrätter på Mariehem och Carlshem ska säljas. Av dem är drygt 490 studentrum i korridor. På Mariehemsvägen finns en del av dem. 

Protester när S svängde om allmännyttan

Lägenhetsaffären skapar spricka i S

Försäljningen av allmännyttans lägenheter har skapat en tydlig spricka inom socialdemokratin. Men kommunalrådet Hans Lindberg är övertygad om att förslaget kommer att röstas igenom i kommunfullmäktige.

En vecka innan det extrainsatta styrelsemötet på Bostaden fick ledamoten Bore Sköld (V) en mystisk kallelse. På dagordningen fanns en enda ärendepunkt om ”bolagets långsiktiga finansiering”, men inga handlingar. Bore Sköld mejlade till övriga styrelsen och krävde mer information, tillsammans med ett beslutsförslag. Förfarandet var bekant:

– När den nya vd:n för Bostaden tillsattes gick det till på samma sätt – en vecka innan fick vi en kallelse till ett extrainsatt möte, men utan beslutspunkt och inga handlingar. Och nu så händer samma sak igen. Jag hör att Socialdemokraterna har haft uppe frågan om försäljning i sin grupp sedan februari, men vi andra i styrelsen förväntas fatta beslut utan underlag och utan tid.

Ulrika Edman, gruppledare för Vänsterpartiet, kallar processen för ett nytt lågvattenmärke. Hon tycker inte att de angivna skälen om sekretess är trovärdiga:  

– Om man verkligen vill ha maximal utdelning när man säljer ut gemensam egendom, så har man väl ett öppet anbudsförfarande för högsta möjliga bud?

Interndemokrati har varit ett problem

Det är inte bara vänsterpartister som upprörs över hur frågan har drivits. SSU Umeå är också kritiska.

– Det interndemokratiska har varit problematiskt. Det har tagits många andra tuffa beslut i Umeå, men då har man ändå återkopplat och förankrat inom partiet först. Vi är besvikna över att vi inte fick vara med, säger Theodor Appelblad, ordförande i SSU Umeå. 

Han tror att försäljningen kommer att göra det besvärligt för SSU och andra S-föreningar i den kommande valrörelsen. 

– Det är vi i föreningarna som ska kampanja för partiet, men vi fick ingen chans att vara med i beslutet. Det blir svårt att knacka dörr och sedan få kritik för något som jag inte kan försvara. 

”Det blir en vattendelare”

Två profilerade socialdemokrater utanför kommunfullmäktigegruppen – Anders Forss och Stellan Elebro, ordförande i Holmsunds S-förening – har i sina bloggar öppet kritiserat försäljningen och manat till intern diskussion. Anders Forss menar att en liten grupp individer inte ska kunna ändra ett helt partis inriktning:

– De stora frågan är ju om det är rätt att hävda den representativa demokratins principer, alltså om det är de folkvalda – fullmäktigegruppen – som ska bestämma, eller om frågan är så stor att den borde hemställas till hela partiet. Det blir en vattendelare.

Vilken slags debatt tror du väntar inom partiet?

– Jag hoppas och tror att det leder fram till att den här typen av händelser inte kan upprepa sig – alltså att det bildas en arbetsgrupp som jobbar fram tydliga riktlinjer för hur en fråga av den här digniteten ska behandlas framgent. 

”Viktigt att pengarna stannar kvar”

Hyresgästföreningen hyser också funderingar. De har tidigare kritiserat Heimstaden för hur hyreshöjningar har gått till, bland annat i Uppsala, då boende har fått avier med summor som inte har förhandlats. Henry Magnusson som är chef för Region Norrland, säger att det är tråkigt med utförsäljningar av allmännyttan. I Luleå sålde nyligen det kommunala bostadsbolaget Lulebo 3 000 lägenheter till Rikshem. Efter försäljningen framkom att Luleå kommuns socialdemokratiska styre tänker använda 400 miljoner kronor från reavinsten till att bland annat bygga badhus. Det är inget som gläder Hyresgästföreningen.

– Vi tycker att det är oerhört viktigt att pengarna från en försäljning stannar kvar i bostadsbolaget och används till underhåll av bostäder, säger Henry Magnusson.  

”Det är väljarna som bestämmer”

I Umeå ska vinsten användas för nya äldreboenden. Om lägenheterna på Mariehem och Carlshem säljs till Heimstaden, så väntar en reavinst på cirka 900 miljoner för AB Bostaden – en vinst som är skattefri eftersom köparen övertar det dotterbolag som har bildats för de aktuella fastigheterna. Kommunalrådet Hans Lindberg (S) är nöjd. Han är också övertygad om att hela S-gruppen står bakom försäljningen när frågan behandlas i fullmäktige på måndag, trots att tre socialdemokrater reserverade sig när fullmäktigegruppen hade sammanträde om frågan i februari.

– I kommunstyrelsen är vi eniga och det kommer vi också att bli i kommunfullmäktige.

Är du verkligen säker på det?

– Ja.

Men partikollegan Anders Forss efterlyser en större öppenhet – även mot väljarna.

– Det ska vi ju veta att i slutändan så är det inte vi som parti som bestämmer, utan det är väljarna som bestämmer vem det är som ska bestämma.