Inrikes.

2017-01-20 06:04
  • Lisbeth Forsberg från Solrosuppropet undrar var arbetsgivarnas ansvar för sjuktalen har tagit vägen. ”Det är de sjuka som får stå för att kostnaderna ska minska”, säger hon.  Bild: Peter Ericsson
    Lisbeth Forsberg från Solrosuppropet undrar var arbetsgivarnas ansvar för sjuktalen har tagit vägen. ”Det är de sjuka som får stå för att kostnaderna ska minska”, säger hon. 
  • ”Det här är ju ännu en rapport som hävdar hårdare tag och mindre utgifter – samhället ska ha så få sjukskrivna som möjligt. Det vore bättre om vi i stället strävade efter att ha så få sjuka som möjligt”, säger Ruth Mannelqvist. Bild: Peter Ericsson
    ”Det här är ju ännu en rapport som hävdar hårdare tag och mindre utgifter – samhället ska ha så få sjukskrivna som möjligt. Det vore bättre om vi i stället strävade efter att ha så få sjuka som möjligt”, säger Ruth Mannelqvist.

"Rapporten kommer att drabba de sjukskrivna"

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per månad. Avsluta när du vill.

Opinion mot utförsäkringar

Lisbeth Forsberg har också läst Riksrevisionens rapport. Hon är aktiv i organisationen Solrosuppropet, som driver opinion mot utförsäkringarna. Lisbeth har nu förtidspension, men var under långa perioder sjukskriven efter sviterna av en ryggoperation. Som många andra sjukskrivna har hon gått igenom en lång process, där hon på olika sätt har försökt ta sig tillbaka till arbetslivet. Smärtorna tvingade henne att byta jobb från förskollärare till att sy inredningar för båtar och bilar. Sedan blev det administration och media, men besvären blev för svåra och efter nya sjukskrivningar blev hon utförsäkrad och fick under en tid försörjningsstöd.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det du läser?
Swisha en peng till: 123 148 087 0


– Tidigare fanns en diskussion om fusk, alltså överutnyttjande av sjukpenning. När det visade sig att bara 0,04 procent av alla misstänkta fall gick till åtal, tystnade den debatten. Nu tycker jag att det verkar handla alltmer om arbetsmoral, en slags ”moral hazard”. Rapporten späder på föreställningen om att sjukskrivna behöver en blåslampa – vi är egentligen bara lata och vet inte vårt eget bästa. Den ger vatten på kvarnen till alla som vill ha ännu striktare regler. Men var tog arbetsgivarens ansvar vägen? 

Slutsats som förvånar

Riksrevisionens rapport drar ytterligare en slutsats som förvånar forskaren Ruth Mannelqvist, nämligen att den ekonomiska jämställdheten ökar av en striktare bedömning av sjukpenning. Eftersom kvinnor är sjukskrivna mer än män gynnas de enligt rapportförfattarna av att bli nekade sjukpenning. På det sättet ökar de sina inkomster när de går tillbaka till arbetet, och dessutom minskar sin framtida sjukfrånvaro.

– Det är nu som jag verkligen blir provocerad. Det finns hälsoforskning som visar på att kvinnodominerade arbetsplatser ofta har sämre förhållanden än manligt dominerade, kontaktyrken med sämre arbetsinnehåll och stressigare miljö. Det finns också forskning som visar att kvinnor får sämre vård och mediciner än män. Det finns många faktorer som kan förklara varför kvinnor sjukskriver sig mer än män, men det står inte ett ord om detta i rapporten. Man kan inte vara så kontextlös.

Pathric Hägglund säger dock:

– Kvinnor är sjukskrivna mer än män. Det kan bero på olika saker – som att kvinnor har mer svårbedömda diagnoser. Det kan också bero på att kvinnor har en lägre tröskel för sjukskrivning än män, forskning har visat att de uppsöker vård tidigare. Det som vi uttalar oss om är att en striktare bedömning skulle leda till mer jämställt uttag av sjukpenning mellan män och kvinnor, vilket också har varit ett uttalat mål från regeringen. 

Mer skärpta regler

Ruth Mannelqvist tror att Riksrevisionens rapport kommer att leda till ännu mer skärpta regler när det gäller sjukpenning.

– Den här rapporten kommer troligen inte bara att passera politikerna – den kommer nog att få betydelse. Risken är att den används som ett argument för att strama åt försäkringen ännu mer, utan att  beakta  andra  aspekter – som att den ska fungera som ett ekonomiskt skydd.

Hon delar farhågorna med Lisbeth Forsberg från Solrosuppropet: 

– Det här är ju ännu en rapport som hävdar hårdare tag och mindre utgifter – samhället ska ha så få sjukskrivna som möjligt. Det vore bättre om vi i stället strävade efter att ha så få sjuka som möjligt.