Inrikes.

2017-05-26 05:13
  • I tisdags presenterade S och MP sin gemensamma budget för 2018.
    I tisdags presenterade S och MP sin gemensamma budget för 2018.
  • Kommunalråd Hans Lindberg (S).
    Kommunalråd Hans Lindberg (S).
  • Kommunalråd Margareta Rönngren (S).
    Kommunalråd Margareta Rönngren (S).

Satsning på förskolan – men inga planer på mindre barngrupper

Förskolan, grundskolan och LSS-boendena. Det vill Socialdemokraterna och Miljöpartiet prioritera i sin budget för 2018. Men några löften om minskade barngrupper blir det inte.

I tisdags presenterade S och MP sin gemensamma budget för 2018. Det är 259,2 miljoner kronor som ska fördelas till kommunens nämnder. En stor del av kakan går till förskola, grundskola och individomsorg. Individ- och familjenämnden får ett tillskott på 56 miljoner, främst för att minska köerna till LSS-boendena, alltså bostäder för de som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Förra året betalade Umeå kommun 5 miljoner kronor i viten för att man inte har lyckats ordna bostäder. Det här ska avhjälpas under 2018. Parker och ombyggnationer i Umeå kommer att få stå tillbaka budgetmässigt.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


– Nu är det välfärdens tur, säger kommunalrådet Hans Lindberg.

För- och grundskolenämnden får en ökning med drygt 80 miljoner kronor i sin budget för 2018 – från 160 miljoner till 241 miljoner. Under de därefter två kommande åren blir ökningen ännu större –  574 miljoner för 2019 och 537 miljoner kronor för 2020. En rejäl satsning, kan synas. 

Nya förskoleavdelningar

Pengarna ska främst gå till att bygga nya förskoleavdelningar. Behovet är stort – en befolkningsprognos från SCB visar att Umeå behöver bygga 115 nya avdelningar på tio år. Nu är planen att bygga bort det akuta behovet fram till år 2021. Kommunen kommer att upphandla så kallade ”typlokaler”, som snabbt kan byggas upp och som håller en låg investerings- och driftskostnad. Man ser också över möjligheten att bygga in fler förskolor i lokaler som redan finns.

– För mig är en förskola mitt i kvarteret någonting bra att ha, då kanske man måste samarbeta mer med befintliga aktörer, säger Hans Lindberg.

Inget mål

Men budgetökningen innebär inte automatiskt att förskolans barngrupper minskar. Det är nämligen inget mål som S och MP lyfter fram i sin budget. När de nya förskoleavdelningarna byggs, kan möjligen trycket minska på andra avdelningar, och det kan i sin tur leda fram till färre barn i vissa grupper – alltså en indirekt positiv effekt. Men kommunalråden Hans Lindberg och Margareta Rönngren säger att det främst handlar om att pengarna ska gå till byggande.

– Vi bygger för att hantera folkökningen – vi ska kunna garantera tak över huvudet till alla barn, säger Hans Lindberg, och Margareta Rönngren fyller i:

– Vi kommer nog att landa på dagens storlek på barngrupperna även framöver.

Budgetförslaget har mött blandade reaktioner bland medlemmarna i Föräldranätverket i Umeå, berättar Josefin Eman, en av grundarna.

– Vi ser det som ett välbehövligt plåster, men såren i verksamheten går djupare än så. Vi skulle vilja se mer riktade satsningar på att minska barngrupperna och på att rekrytera mer utbildad personal. Förskolan har ett maraton att vandra. Det här är ett steg i rätt riktning, men i ljuset av Umeås enorma folkökning, så måste man förstå att det rör sig inte om någon supersatsning, eftersom tillflödet av barn bara ökar.