Reportage.

2017-03-14 07:33
  • ”Den svenska positionen i synen på prostitution vinner mark! Förut garvade man åt oss i EU-parlamentet, det gör man inte längre. Nu tar till och med Frankrike efter vår lagstiftning”, säger Kajsa Ekis Ekman.  Bild: Liselott Holm
    ”Den svenska positionen i synen på prostitution vinner mark! Förut garvade man åt oss i EU-parlamentet, det gör man inte längre. Nu tar till och med Frankrike efter vår lagstiftning”, säger Kajsa Ekis Ekman. 
  • Sexhandeln är ofta internetbaserad.  Bild: TT
    Sexhandeln är ofta internetbaserad.

Sexhandeln på nätet ökar i Västerbotten

Sexhandeln i länet är vanligare än vad många tror. Antalet nätannonser där prostituerade säljer sexuella tjänster har till och med ökat. Det visar den första undersökningen i en större kartläggning som länsstyrelsen just nu håller på med.

 – Ursäkta, men jag blir så jävla chockad över att det här förekommer i Umeå. Jag visste inte att det var så pass utbrett, säger en yngre man i publiken när han får mikrofonen i handen under frågestunden. 


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Det är temadag under rubriken Att köpa kvinnors kroppar – maskulinitet, makt och motstånd.  Deltagarna, som huvudsakligen består av yrkesverksamma inom vård och omsorg, socialtjänst, elevhälsa och rättsväsende, har lyssnat till föreläsningar av bland andra journalisten och författaren Kajsa Ekis Ekman, juristen Gudrun Nordborg och Eva Norlin, som är regionkoordinator för de fyra nordligaste länen inom området prostitution och människohandel. 

Flera är förvånade

Mannen i publiken är inte ensam om att vara förvånad – flera andra reagerar på samma sätt. Men kartläggningar som länsstyrelsen har gjort, visar att det pågår en omfattande sexhandel även i norra Sverige. De allra flesta prostituerade är kvinnor och köparna är män.

– Vi i norr har kanske länge levt med tanken om att vi är förskonade, eftersom det inte finns så stora städer här, men prostitutionen ser ut ungefär som i övriga Sverige. Den är internetbaserad och det handlar ofta om prostituerade som ”turnerar” runt landet. Det är viktigt att komma ihåg att det i många fall finns en organisatör bakom, säger Maria Stefansson, utvecklingsledare Våld i nära relation på länsstyrelsen i Västerbotten. 

Förra året gjorde länsstyrelsen en så kallad skrapning av internetannonser, där nätet söktes igenom för att upptäcka annonser för sexuella tjänster. Under 2016 kunde man urskilja ett 60-tal annonser i de fyra nordligaste länen, som kunde knytas till individuella annonsörer. Det var ändå ett lågt antal, jämfört med en nationell undersökning som gjordes 2014 som visade på sammanlagt 231 annonser i de nordligaste länen. Skillnaden tros bero på att den senaste skrapningen gjordes under augusti månad, när det är lågsäsong för sexhandel via internet. 

– De som köper sexuella tjänster är vanliga män i alla åldrar och under sommaren har de kanske semester med sina familjer. Man är inte på affärsresor, där man kan göra saker som man inte vill att de där hemma ska få reda på, säger Maria Stefansson.

Ny kartläggning

Just nu håller länsstyrelserna i de fyra nordligaste länen på med en ny kartläggning, där man under våren sammanlagt ska göra fyra skrapningar av internetannonser. Den första gjordes i februari och den visar på en ökning av antalet annonser.

– Det är en bit upp, vi kan se en ökning. Det är nog mer rättvisande siffror och det ligger närmare 2014 års nivå, säger Maria Stefansson. 

Gatuprostitution förekommer nästan inte alls i norra Sverige – de flesta sexköp sker via annonser på så kallade eskortsajter eller i slutna nätforum. Hotellrummen där de prostituerade möter sina kunder bokas ofta från andra länder, men fördelningen mellan svenska kvinnor och kvinnor från utlandet är ganska jämn. Misstankar om människohandel finns i alla län, men det är svårbevisade brott, säger Michael Rystedt, chef vid utredningssektionen i Västerbotten.

– För att det ska klassas som människohandel måste brottet uppfylla särskilda rekvisit. I slutändan landar det ofta bara i en anmälan om enstaka sexköp eller koppleri.

För två år sedan gjorde polisen i Västerbotten ett större tillslag mot sexköpare, vilket ledde till att flera män greps och åtalades. Men Eva Norlin, regionkoordinator på länsstyrelsen, tycker att polisen i norra Sverige borde arbeta mer strategiskt mot sexhandeln, med åtminstone två planerade insatser per år. Det behövs mer specialkompetens och ett större intresse från polisens sida, menar hon:

– Jag skulle vilja ha specialiserade poliser i alla fyra län som åtminstone periodvis kan jobba strukturerat med den här typen av brottslighet, eftersom vi ser att det har en avskräckande effekt. Efter tillslaget försvann i stort sett alla annonser i Umeåregionen, men nu är de tillbaka på samma nivå igen. Nu när det inte har varit några tillslag på ett par år, så det är klart att de som säljer sexuella tjänster och även de som arbetar med människohandel märker det. 

Jobbar mer aktivt

Eva Norlin pekar på att man i vissa andra polisregioner jobbar mer aktivt mot sexhandel genom regelbundna tillslag som motverkar efterfrågan på köp av sexuella tjänster. Och om inte polisen i norra Sverige börjar jobba mer långsiktigt, är hon rädd för att prostitutionen kommer att öka här, där den blir mindre störd.  

– Om polisen i Bergslagen och Skåne och Göteborg jobbar på, så kan man ju fråga sig vart marknaden kommer att flytta. Där man blir störd, är det mindre attraktivt att verka. I Jönköping gjorde polisen nyligen ett större tillslag, efter att ha fått signaler om att prostitutionen hade flyttat dit, bort från storstäderna. 

En resursfråga

Michael Rystedt, chef vid polisens utredningssektion i Västerbotten, säger att det är en resursfråga.

– Vi har gjort ett antal insatser, två stycken i Umeå och Skellefteå. Vi vill visa att vi finns och stävja handeln, och vi har sett att det gett effekt. Men vi har just nu problem med resurser som inte räcker till att ens utreda de brott som anmäls. I Västerbotten kan vi inte jobba så att vi kan nischa våra poliser, som man gör i storstäderna, utan vi jobbar mer mot att vara generalister. Vi har poliser som har gått utbildning om människohandel, men det rör människohandel för alla typer av ändamål.

Polisinsatsen under 2015 mot sexköpare gav ju effekt. Planerar ni liknande tillslag igen?

–  Om det kommer att bli framtida insatser, kan jag inte svara på av operativa skäl. Det finns ingen lokal handlingsplan, så är det, men vi jobbar med den här problematiken på samma sätt som med exempelvis narkotika och stöldligor – det är brottsområden som har luppen på sig. När vi känner att vi har tillräckligt mycket underrättelser och resurser så kan det komma att bli fråga om liknande insatser framöver.  

Länsstyrelsens nya kartläggning kommer att presenteras till sommaren. Men frågan är vad som händer efter det. Det finns ingen uppsökande verksamhet när det gäller sexhandel från polisen, och utvecklingen av stödverksamheter i regionen ligger efter.

– Vi behöver verksamheter som stöttar utsatta och som riktar sig mot sexköparna, men också mer förebyggande arbete redan i skolorna. Var går gränsen runt den egna kroppen, och kan man verkligen köpa en annan människa? säger Maria Stefansson på länsstyrelsen. 

Män lär sig att det är okej

Kajsa Ekis Ekman, som har föreläst om prostitution i många år, säger att det finns en grundproblematik när det gäller prostitution, nämligen att en stor grupp män lär sig att det är okej att beröra de som inte vill bli berörda. Hon slås också av att det ofta dyker upp samma nyckelord i debatten om prostitution – fritt val, frigörelse, normkritik.

– Man framställer det som ett arbete vilket som helst. En liknelse som alltid dyker upp är jämförelsen med att städa toaletter – det är liksom någon som måste göra det. Finns det alltså en grupp kvinnor som är gjorda för att antingen städa toaletter eller att vara någon annans toalett? Ska det vara ett sexuellt ideal att en part är där för att njuta och en annan som ställer upp? Vad är frigörelsen i detta?

Fakta

Köp av sexuell tjänster

Köp av sexuell tjänst regleras i Brottsbalken, kapitel 6:

11 § Den som skaffar sig tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning, döms för köp av sexuell tjänst till böter eller fängelse högst ett år.

12 § Den som främjar eller på otillbörligt sätt ekonomiskt utnyttjar att en person för tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning, döms för koppleri till fängelse högst fyra år.

Det vanligaste straffet för sexköp är 50 dagsböter.

Medianåldern för inträde i prostitution är 14 år internationellt. Enligt Ungdomsstyrelsens studie 2010, Se mig, är genomsnittsåldern i Sverige 14–19 år.

65–90 procent av kvinnorna i prostitutionen har tidigare blivit utsatta för sexuellt våld.

Kampen mot människohandel för sexuella ändamål är beroende av polisens arbete mot sexköp eftersom offren återfinns i prostitution. De flesta polismyndigheter arbetar lite eller inte alls mot köp av sexuella tjänster. I småstäderna är prostitutionen minst lika utbredd som i storstäderna.

Källor: Europaparlamentets hemsida, Inspektionsrapporten Polisens förmåga att utreda ärenden om människohandeln, 2013.