Reportage.

2017-02-28 07:07
  • ”Det är glädjande att stora delar av naturskogen på Abmoberget nu avsätts som nyckelbiotop”, säger Kalle Lundin, Naturskyddsföreningen Umeå.  Bild: Patrik Nygren
    ”Det är glädjande att stora delar av naturskogen på Abmoberget nu avsätts som nyckelbiotop”, säger Kalle Lundin, Naturskyddsföreningen Umeå. 
  • Bild: Patrik Nygren

Skogarna vid Abmoberget får skydd

Sveaskog har gått med på att skydda mer skog vid Abmoberget, nära Sorsele. Detta efter ett möte med Naturskyddsföreningen, länsstyrelsen och Skogsstyrelsen. Cirka 400 hektar ska nu skyddas som nyckelbiotop och cirka 100 hektar ska bli naturvärdesskog.

Före jul blev det känt att Sveaskog hade planer på att dra en väg genom Abmobergets gammelskog. Många har varit oroade över att skogen, som till stor del är oskyddad, skulle börja avverkas. I området finns träd som är uppemot 500 år gamla tillsammans med hotade arter som kungsörn, tretåig hackspett och ovanliga svampar, mossor och lavar. Skogen är även ett viktigt rekreationsområde, och Sveaskogs avverkningsplaner har därför stött på motstånd.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Men på mötet i början av februari mellan Sveaskog, representanter från Naturskyddsföreningen, länsstyrelsen och Skogsstyrelsen förklarade Sveaskog att cirka 400 hektar ska skyddas som nyckelbiotop och att cirka 100 hektar ska bli naturvärdesskog. En nyckelbiotop är en skog med mycket höga naturvärden som inte får avverkas av FSC-certifierade bolag, vilket Sveaskog är.

Påbörjar inte planerad väg

Vissa delar av Abmobergets skog vill dock Sveaskog fortfarande avverka. En diskussion ska föras mellan Sveaskog och bland andra Naturskyddsföreningen, som också ska göra gemensamma fältbesök på området i sommar. Claes Kindblom, som är avverkningsledare på Sveaskog, säger:

– Före det fältbesöket i juni kommer inte några delar av skogen att avverkas. Vi kommer heller inte att påbörja den planerade vägen.

Rans och Grans samebyar har betesmark för sina renar vid Abmoberget. Byarna vill att all gammal skog som finns kvar ska lämnas intakt, eftersom de hänglavar som renarna äter främst växer på träd som är över 100 år gamla. Men även marklavar är viktig föda och dessa försvinner när hyggen görs och marken harvas.

Naturskyddsföreningen anser att hela området på cirka 1 800 hektar ska få skydd, men det anser inte Sveaskog. Inventerarna och andra boende i området menar dock att det är ont om sammanhängande skogsområden av denna storlek i Västerbotten, eftersom alla avverkningar gör att skogslandskapet fragmenteras upp.

”Det är glädjande”

Kalle Lundin från skogsgruppen i Naturskyddsföreningen Umeå var med på mötet med Sveaskog. Han säger:

– Det är glädjande att stora delar av naturskogen på Abmoberget nu avsätts som nyckelbiotop. Även om vi från Naturskyddsföreningen helst vill att hela detta stora område ska lämnas intakt. Det är mycket ovanligt med naturskogsområden av denna storlek i länet.

Kalle Lundin säger att detta är en politisk fråga, där Sveaskog behöver få nya direktiv så att alla naturskogar med höga naturvärden får plats inom ramen för Sveaskogs frivilliga avsättningar. I dagsläget tvingas Sveaskog prioritera mellan områden med höga naturvärden. I förlängningen innebär det att värdefulla naturskogar riskerar att avverkas.

Kan missa samtliga miljömål

Sveaskogs ambitioner med att lämna 20 procent av sitt bestånd till naturvård räcker inte till för att bolaget ska kunna leva upp till regeringens ambitioner om att skyddsvärda skogar inte ska avverkas, enligt Naturskyddsföreningen. Något som de hoppas att beslutsfattare tar till sig.

– Vi är på väg att missa samtliga miljömål som rör skogen och då borde regeringen självklart se till att åtminstone Sveaskog, statens eget bolag, säkrar sina naturskogar som ett led i att nå miljömålen, säger Kalle Lundin.

Naturskyddsföreningen säger dock att de är glada över inbjudan till mötet med Sveaskog och tycker att diskussionen har varit konstruktiv. De ser fram emot en fortsatt dialog och det gemensamma fältbesöket till sommaren.