Inrikes.

2017-09-15 06:00
Lena Karlsson Engman (S), ordförande i tekniska nämnden, menar att det är viktigt med en förtätning av staden för att det ska bli lättare att välja andra färdmedel än bilen.  Bild: Liselott Holm/Press
Lena Karlsson Engman (S), ordförande i tekniska nämnden, menar att det är viktigt med en förtätning av staden för att det ska bli lättare att välja andra färdmedel än bilen. 

Trots ökningen – politikerna vill inte försvåra för bilister

”Jag tror mer på moroten än på piskan.” Lena Karlsson Engman (S), ordförande i tekniska nämnden i Umeå är tydlig när hon pekar ut färdriktningen för hur bilparkens tillväxt i Umeå ska hejdas.

Politikers almanackor är ofta fulltecknade, särskilt direkt efter semestern. När jag når Lena Karlsson Engman på telefon kommer vi snabbt fram till att det enda raka är att kasta oss rakt in i intervjun.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Vad ser du för förklaringar till att antalet bilar fortsätter att öka i snabb takt i Umeå?

– Jag antar att det är ett uttryck för ett ökande välstånd att man har råd att unna sig mer än en bil per familj.

– Det som ofta brukar få klä skott för ökat bilberoende är externa handelscentrum. Men jag tycker att den beskrivningen inte är riktigt sann för i Umeå ligger de externa handelsplatserna nära stora bostadsområden.

Lena Karlsson Engman kommer snabbt in på betydelsen av att kommunen satsar på förtätning av staden för att det ska bli lättare att välja gå, cykla eller ta bussen.

Men är trenden mot förtätning av Umeå så entydig? Det byggs en hel del glesa områden i ytterkanterna av staden också.

– Jag tror att det går att ha både och. Det handlar om trivseln. Det är många som vill känna gräset från den egna gräsmattan mellan tårna. Därför tror jag att vi även fortsättningsvis kommer att bygga småhusområden.

För att detta inte ska leda till ett ökat bilberoende så menar hon att det är viktigt att det finns tillgång till kollektivtrafik i nya bostadsområden direkt när de börjar byggas. Om vanan av att använda bilen väl har etablerats, är den svårare att ändra.

Välja stimulanser

Inriktningen på att välja stimulanser för att få Umeborna att välja andra färdmedel än bilen går igen i Lena Karlsson Engmans resonemang. På en direkt fråga om det behövs åtgärder för att göra det svårare att välja bilen går hon emot forskarnas slutsatser.

– Jag tror mer på morötter än på piskan.

Ett annat exempel på denna färdriktning är att kommunen nu satsar på att etablera platser där det går att låna eldrivna lådcyklar. Den första öppnades den 7 september vid universitetet i samarbete med Akademiska hus.

– Det tror jag kan vara betydelsefullt. För många går de flesta transporter att klara utan bil, men när det är tunga saker som ska fraktas blir det svårt. Där tror vi lådcyklarna kan bli ett bra alternativ, menar Lena Karlsson Engman.

När kommer kurvan över antalet bilar i Umeå att vända?

– Teknikutvecklingen kan innebära att vårt trafikbeteende förändras dramatiskt i framtiden. Kanske får vi se inslag av självkörande bilar och mindre kollektivtrafikenheter, som kommer ”on demand”. Sådana förändringar kan minska behovet av att ha egen bil kraftigt. Men i det korta perspektivet ska vi ge förutsättningar för att bilparkens storlek följer befolkningsutvecklingen, eller helst ökar mindre än den.