Inrikes.

2017-08-18 06:00
 • Folkinitiativets namn­insamling för en folkomröstning om utförsäljningen av de allmännyttiga lägenheterna har hittills fått 4 000 umebor att skriva på. Bild: Liselott Holm
  Folkinitiativets namn­insamling för en folkomröstning om utförsäljningen av de allmännyttiga lägenheterna har hittills fått 4 000 umebor att skriva på.
 • Kaj Ehlin skriver på listan. Namninsamlingen har pågått under sommaren och väntas ta fart under hösten när studenterna kommer tillbaka till Ålidhem, Carlshem och Mariehem. ”Folk är oerhört engagerade och vill verkligen prata. Bild: Liselott holm
  Kaj Ehlin skriver på listan. Namninsamlingen har pågått under sommaren och väntas ta fart under hösten när studenterna kommer tillbaka till Ålidhem, Carlshem och Mariehem. ”Folk är oerhört engagerade och vill verkligen prata.
 • Hanna Bäckström från Folkinitiativet tycker att frågan om utförsäljningarna borde ha återremitterats i fullmäktige. ”Till att börja med var vi kritiska till att ledamöterna inte hade fått tid att sätta sig in i vad de skulle besluta om. Bild: Liselott Holm
  Hanna Bäckström från Folkinitiativet tycker att frågan om utförsäljningarna borde ha återremitterats i fullmäktige. ”Till att börja med var vi kritiska till att ledamöterna inte hade fått tid att sätta sig in i vad de skulle besluta om.

Utförsäljning av allmännyttiga lägenheter kan vara lagbrott

Brott mot aktiebolagslagen och kommunallagen  – det har Umeå kommun gjort sig skyldig till i samband med utförsäljningen av de allmännyttiga lägenheterna. Det menar de som har lämnat in överklaganden till förvaltning­srätten.

 

Nu får det kritiserade beslutet om utförsäljning av 1 601 allmännyttiga lägenheter ett rättsligt efterspel. Sju överklaganden – som har skrivits under av sammanlagt 15 personer – har kommit in till förvaltningsrätten. Flera av dem lyfter fram brott mot aktiebolagslagen som grund för överklagandet.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


”Strider mot aktiebolagslagen”

– Till att börja med var vi kritiska till att ledamöterna inte hade fått tid att sätta sig in i vad de skulle besluta om. Men när vi tittade närmare på hela processen upptäckte vi att den strider mot aktiebolagslagen, säger Hanna Bäckström från organisationen Folkinitiativet i Umeå.

Beslut kändes till månader före

Enligt aktiebolagslagen – som AB Bostaden lyder under – får nämligen inte en styrelse fatta beslut om inte samtliga ledamöter har fått ett tillfredsställande underlag för att kunna avgöra ärendet. Men när förslaget till beslut lades fram vid de extrainsatta mötena den 12 juni för kommunstyrelsen, Bostaden och Umeå kommunföretag, hade inte alla styrelseledamöter fått underlag på förhand. För flera kom förslaget som en blixt från klar himmel, medan andra ledamöter – framför allt inom S – hade känt till den planerade affären sedan flera månader.  

Utan styrelsens kännedom

Folkinitiativet hävdar också ett möjligt brott mot AB Bostadens egna bolagsordning. Bostadens vd och vice vd hade redan under våren bildat ett dotterbolag och två dotterdotterbolag som skulle överta lägenheterna, samt tillsatt en lekmannarevisor, utan att övriga styrelsen i Bostaden och kommunfullmäktige kände till detta.

– Att göra så strider mot bolags­ordningen. Men det är dessutom ett kompetensöverskridande enligt aktiebolagslagen att föregå styrelsemöte och fullmäktigebeslut, säger Hanna Bäckström.

Leif Lundgren (M), vice ordförande i AB Bostadens styrelse, menar dock att affären har gått rätt till och granskats av jurister på förhand.

– Allt var under förutsättning att kommunfullmäktige skulle godkänna affären. Det handlar om vad som kallas paketering – vi har bara bildat lagerbolag som fylls först efter att fullmäktige har godkänt dem. Vi har inte begått något som helst fel.

Luddig rubriksättning

Även Inge-Bert Täljedal, ord­förande för kommunfullmäktige under 1994–1998 (S) och tidigare rektor på Umeå universitet, har lämnat in ett överklagande. Han menar att ärendet inte kungjordes korrekt inför kommunfullmäktiges möte den 19 juni – ärenderubriken ”Framtida ­finansieringslösning för AB ­Bostaden i Umeå” var så pass ­kryptisk att det inte gick att förstå att det handlade om en ­utför­säljning, ­tillsammans med ­bildande av nya aktie­bolag. Därmed skulle ett brott mot kommunal­lagen föreligga.

– Det är solklart ifrån lagstiftarens sida att det ska vara tydliga ärendebeskrivningar så att både politiker och allmänhet ska kunna ta del i vad som händer – det ska vara transparent och det ska gå att föra en medborgerlig diskussion. Men det försöker man förhindra genom ärendebeskrivningar som är svåra att förstå sig på och som kommer så kort tid inpå själva beslutet att inga andra än nördar som jag hänger med.

Tidigare incidenter

Inge-Bert Täljedal har tidigare­ ­riktat hård kritik mot den nuvarande­ kommunledningens ovilja att öppet diskutera kontroversiella frågor. Han framhåller undanhållandet av rapporten om Bullmarks skola som ett exempel, och ser ett tydligt mönster av hemlighetsmakeri.

– Om det här med utförsäljningen hade varit enda tillfället som något liknande hade hänt, så hade man kanske varit trögare i ­vändningarna med att reagera, men det är ju en avdemokratiseringsprocess som pågår, säger han och fortsätter:

– Man försvarar sig med inställningen av att ”vi är företrädare för folkviljan på valdagen”. Det tycker jag är en alldeles för snäv uppfattning om vad demokrati är för något.

Frågan engagerar

Under ­sommaren har dryga 20-­talet insändare och debatt­artiklar om hur utförsäljningen har gått till publicerats i lokala medier. Men från kommunledningen har det varit tystare när det gäller frågetecknen kring den demokratiska processen.

– Det tolkar jag som ett uttryck för inkompetens och rädsla. De törs helt enkelt inte ta debatten, de smiter. Om de var frejdiga till sinnes och intresserade av demokratiproblemen, då skulle de ju ta diskussionen, säger Inge-Bert Täljedal.

Umeå kommuns jurister har i en delkommentar till  överklagandena bestridit att kommunen har begått lagbrott, men man förbereder just nu fler yttranden som ska vara inne den 13 september.

Men Folkinitiativet har inte bara lämnat in ett överklagande, utan fortsätter också att samla in namn för att få till stånd en folkomröstning om utförsäljningen. Hittills under sommaren har de samlat in cirka­ 4 000 namn av de 9 000 som krävs, berättar Åsa Rosendal och Viktor Boström från ­organisationen.

– Folk är oerhört engagerade och vill verkligen prata. Jag har träffat de som egentligen är för en försäljning, men som har skrivit på bara för att man stöter sig så på hur processen gått till, säger Viktor Boström.

ETC Umeå har sökt kommunalrådet Hans Lindberg för en intervju, men han har avböjt och hänvisar till att en juridisk process pågår.

Fakta

Utförsäljningen berör 1 601 lägenheter på Mariehem, Carlshem och Ålidhem

Köpare är Heimstaden AB. Rösterna i aktiebolaget ägs till drygt 99 procent av norska Fredensborg AS, vars vd är Ivar Erik Tollefsen.

Laga kraft vinner fullmäktiges beslut när ärendet är helt avgjort i förvaltningsrätten. Enligt avtalet mellan kommunen och Heimstaden måste det dock vinna laga kraft senast den 15 november, annars förfaller avtalet.