Inrikes.

2017-09-29 06:00
I Umeå finns det tolv fritidsgårdar. Som regel jobbar två samordnare och fem 		fritidsledare på varje gård. Majoriteten av fritidsledarna har i dag så kallade intermittenta anställningar med osäkra villkor.  Bild: Liselott Holm
I Umeå finns det tolv fritidsgårdar. Som regel jobbar två samordnare och fem fritidsledare på varje gård. Majoriteten av fritidsledarna har i dag så kallade intermittenta anställningar med osäkra villkor. 

”Vi har sett till helheten och måste göra så här”

Det handlar om att värna arbetsklimatet. Så förklarar personalchefen förflyttningen av fritidsledaren Bianca Nord efter att hon begärt ut allmänna handlingar och gjort en JO-anmälan.

 

– De som hon har begärt ut mejlloggar av känner sig väldigt kränkta. Jag har jobbat länge i kommunen, men jag har aldrig varit med om att en kollega anmält en annan kollega. Det är ju inte mer än tre, fyra personer som jobbar på varje fritidsgård, så det här är nog unikt. Men det handlar också om helheten – vi jobbar varje höst med att personalplanera, och Bianca är inte den enda som har blivit förflyttad. Vi har flyttat andra som har fått utökad sysselsättningsgrad för att passa ihop pusslet, säger Maj-Lis Jacobsson, personalchef på Umeå fritid.


KOM TILL BOKMASSAN!

ETC och Leopard arrangerar 29 och 30 september Bokmassan (Heden, Göteborg). Massa författare, massa böcker – och inga högerextremister.

Här hittar du all information om evenemanget.


Får man inte som anställd ta del av allmänna handlingar eller göra en JO-anmälan om man anser att kommunen begått fel?

– Visst får du göra det, men då tar du själv den risken. Du kan ju aldrig gå i god för hur någon annan reagerar.

Men är det viktigare med känslor än en laglig rättighet?

– Ja, om man (samordnaren) blir sjukskriven, då är det allvarligt. Det är min personliga uppfattning.

Då lägger kommunen alltså större vikt vid samordnarens känslor än Bianca Nords lagstadgade rätt att begära ut handlingar?

– Nej, hon har ju fått handlingarna. Det är inget som vi har gått emot. Men just nu har vi en arbetsmiljö som det inte är möjligt att fortsätta med, om inte alla ska sluta som sjukskrivna. Vi har sett till helheten och vi har som arbetsgivare bedömt att vi var tvungna att göra så här.

Kan du förstå att hon ser sig som bestraffad?

– Ja, visst kan jag göra det. Ur hennes perspektiv så, men andra har ju sina perspektiv, säger Maj-Lis Jacobsson.

Förnekar grabbig stämning

Dan Vähä, avdelningschef på Fritid unga vill inte uttala sig om förflyttningen av Bianca Nord.

– Jag har inga kommentarer till det. Det är ett individärende som vi hanterar och sådana kommenterar inte jag i media.

Men du får hård kritik från Kommunals tidigare ordförande Alejandro Caviedes som anser att Bianca Nord utsatts för systematiska kränkningar. Hur ser du på det?

– Ja, det får stå för honom. Vi har haft hjälp av företagshälsovården Feelgood i ärendet. De har gjort en kartläggning, men valt att inte gå vidare och då finns det inget skäl att gå vidare för vår del heller.

När det gäller kritiken om att Fritid unga inte kallar fritidsledarna till lönesamtal hänvisar Dan Vähä till att de följer givna direktiv.

– Vi har kollat med förhandlingsavdelningen på kommunen om att lönesamtal gäller i första hand tillsvidareanställda och de som har ett längre vikariat, inte de som är timanställda. Får vi andra direktiv då kommer vi att följa dem, men det är så här vi gör just nu.

Hur ser du på kritiken om en grabbig stämning och att kvinnliga och manliga fritidsledare får olika bemötanden?

– Jag tycker inte att det finns en grabbig stämning. Vi är väl en av avdelningarna som har flest kvinnliga anställda och det råder ju inga tvivel om vad som gäller. Vi ska behandla alla med respekt.

”Obefogad kritik”

Anders Burvall, enhetschef på Fritid unga, känner heller inte igen sig i kritiken om att manliga och kvinnliga fritidsledare behandlas olika.

– Jag tycker inte att den kritiken är befogad. För mig handlar det bara om att vara så korrekt som möjligt och att ge alla schysta förutsättningar för ett bra jobb. Om man sedan har en upplevelse av mig som grabbig, kan ju bero på annat – som jag ser det är det olika generationer som tolkar saker på olika sätt. Jag har jobbat med genusfrågor de sista 20 åren, så för mig är det en vardag att det inte får förekomma olikheter.

Även du får kritik från Kommunals företrädare för att ha utsatt Bianca Nord för kränkningar. Vad tycker du om det?

– Det finns inte ens på kartan att det skulle vara ett försök till kränkningar från mitt håll. Han har pratat om den där grabbigheten, men inte konkretiserat på vilket sätt som hon har blivit kränkt. Om det är jag som är boven i det här sammanhanget, så vill jag veta vad jag gjort.

Fakta

• Anställningar – både tillsvidare och visstid – på noll procent är enligt fackförbund som ETC Umeå talat med ”inte helt ovanliga”. De kan ges när en arbetsgivare anser att det är svårt att ange tjänstgöringsgrad för ett arbete.

• Både Handels och Kommunal hävdar att nollprocentiga anställningar är felaktiga och uppmanar dem som fått en sådan anställning att vända sig till sitt lokala fack för hjälp.

• Med begreppet allmän handling menar man handlingar som förvaras hos ett allmänt organ, exempelvis en statlig myndighet eller en kommun.

• Med offentlig handling menas en handling som är allmän, förvaras hos en myndighet och som inte omfattas av sekretess.

• Alla allmänna handlingar är inte offentliga. En mejllogg – alltså en förteckning över mejl – är offentlig och kan därför begäras ut. Interna mejl mellan tjänstemän i en kommun är som regel inte offentliga och kan därför inte begäras ut.