Reportage.

2017-07-12 06:00
  • Koll på huset. Den säkraste försäkringen en privatperson kan ha är att vara kunnig om sitt eget hus, säger Folksams Karin Stenmar.
    Koll på huset. Den säkraste försäkringen en privatperson kan ha är att vara kunnig om sitt eget hus, säger Folksams Karin Stenmar.
  • Bara två svenska bolag erbjuder än så länge miljö­märkta försäkringar. ”Vi gick in i det 2011 och fick certifieringen för några­ av våra största produkter, bil-, villa- och fritidshusförsäkringar”, säger Folksams Karin Stenmar.
    Bara två svenska bolag erbjuder än så länge miljö­märkta försäkringar. ”Vi gick in i det 2011 och fick certifieringen för några­ av våra största produkter, bil-, villa- och fritidshusförsäkringar”, säger Folksams Karin Stenmar.
  • Karin Stenmar, hållbarhetschef på Folksam. Bild: Petter Karlberg
    Karin Stenmar, hållbarhetschef på Folksam.

Nu kommer de gröna försäkringarna

Bara två svenska bolag erbjuder än så länge miljömärkta försäkringar.

”Skulle alla försäkringsbolag ha miljö­certifierade försäkringar skulle omställningen till ett hållbarare samhälle kunna gå snabbare”, säger Karin Stenmar, hållbarhetschef på Folksam.

Grön el börjar bli ett välkänt begrepp, men gröna försäkringar har ännu inte fått samma självklara efterfrågan.

I Sverige finns två bolag, Folksam och Watercircles, som erbjuder försäkringar märkta med Bra miljöval.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


– Vi gick in i det 2011 och fick certifieringen då för några av våra största produkter, bil-, villa- och fritidshusförsäkringar, vilket var rätt tidigt. Det är en kvalitetsstämpel, säger Karin Stenmar.

Kriterierna, vilka ställs av Naturskyddsföreningen och kontrolleras av en tredje part, utgörs dels av ett kontorskrav.

– Det handlar om vilket slags kontorsmaterial vi köper in, om
vi har en miljöpolicy och vilken slags uppvärmning vi har av våra kontor exempelvis.

Ett andra kriterium är vilka krav som ställs på leverantörer och de avtal som ingås. De som gör skaderegleringar hos drabbade försäkringstagare, exempelvis vid en översvämmad källare, måste använda sig av miljögodkända material och metoder. System finns för att ställa krav på byggentreprenörer.

– Eller när det kommer till bilar så ska reparationer ske med hjälp av återbruk.

Viktigast att förebygga skador

Ett tredje kriterium är hur företaget jobbar mot att kunderna ska kunna förebygga skador genom tips och goda råd.

– Egentligen är det den viktigaste punkten. Om skador kan förebyggas så är det allra bäst. Den säkraste försäkringen en privatperson kan ha är att vara kunnig om sitt eget hus exempelvis. Vi har skapat byggmiljöguiden.se för att hjälpa våra kunder. Där finns allt från listor på trägolv till färgtest, säger Karin Stenmar.

Det ställs också krav på hur den mängd pengar som betalas in i form av försäkringspremier ska förvaltas av bolaget.

– Det finns speciellt hårda kriterier för den portföljen. Vi tog 2011 bort investeringar som hade gjorts inom kol-, uran- och kärnkraftsindustrin. Kolet är viktigast. Det är glädjande att se när vi jämför med andra portföljer att avkastningar inte har minskat genom att ta bort investeringar i kolindustrin.

Hållbara argumenten ökar efterfrågan

Rent allmänt är det svårt att mäta efterfrågan på något som är relativt okänt. Vet inte allmänheten att det finns miljömärkta försäkringar så efterfrågas inte detta. Det är dessutom svårare att se den hållbara kopplingen till försäkringar än till exempelvis livsmedel.

– Men vi gjorde ett test med säljare i Kramfors där de hållbara argumenten användes i säljsammanhang, och då steg försäljningen. Det var en tydlig signal i att det efterfrågas, säger Karin Stenmar.

Hon menar att människor ofta inte gör ett aktivt val när det kommer till försäkringar. Det kan vara så att man fortsätter med samma bolag som ens föräldrar hade, att man en gång har skaffat en försäkring och sedan engagerar man sig inte i den frågan mer. Men Karin Stenmar menar också att det finns en allmän förväntan i att bolagen jobbar med hållbarhet, men att medvetenheten om det är låg.

Varför finns det inte fler försäkringsbolag som erbjuder gröna försäkringar tror du?

– Det är en omfattande process att gå igenom, men det är ju samtidigt bra att det är stränga kriterier. Vi har legat före alla andra eftersom vi har jobbat med miljöfrågor väldigt länge. 2011 var det förståeligt att det bara var vi som fick certifieringen, men nu borde faktiskt fler följa efter.

”Förvånad att inte fler hänger på”

Om alla bolag skulle jobba för att få sina försäkringar märkta med Bra miljöval skulle det ge ringar på vattnet. Högre krav skulle kunna ställas inom många branscher för att bidra till ett miljövänligare samhälle.

– Jag är lite förvånad att fler inte hänger på. Det finns åsikter om att certifieringarna är styrande och att de innebär att någon annan sätter regler och kriterier, men å andra sidan så innebär en större effektivisering möjlighet att spara resurser och skapa stolthet – både hos kunder och medarbetare, säger Karin Stenmar.

Varför har ni bara tre miljömärkta försäkringar att erbjuda?

– Det är de som finns – det finns bara kriterier för villa, bil och fritidshus. Naturskyddsföreningen hade kunnat utnyttja detta och certifiera exempelvis båt- och barnförsäkringar också, tycker jag.

Är det dyrare att köpa en grön försäkring än en ”vanlig”?

– Nej. Hos oss kan man inte välja en ”vanlig” försäkring. Vi jobbar för att premiera de kunder som själva lever hållbart. Har man exempelvis en miljövänlig bil så får man rabatt på bilförsäkringen. Vi betalar en licensavgift till Naturskydds­föreningen, men det gynnar våra kunder. Vi vill få folk att förstår varför vi jobbar med miljöfrågor. Branschen har historiskt agerat först när skador redan har skett, men vi vill vara med och förebygga dem. Det är bättre både för människa och miljö.

Bra miljöval

Gröna försäkringar

Naturskyddsföreningen miljömärker försäkringar som håller måtten med Bra miljöval.

Kriterierna är att alla miljarder som betalas in i försäkringspremier investeras i hållbara branscher och inte i vapenindustri och fossila bränslen. Och att de bilverkstäder och byggfirmor som fixar försäkringsskador gör det på mindre miljöskadliga sätt och att de återanvänder material.

Grön el

El märkt med Bra miljöval är el framställd med minsta möjliga miljöpåverkan som även bidrar till Naturskyddsföreningens miljöfond. Märkningen kontrolleras varje år av oberoende auktoriserade revisorer.

El med Bra miljöval innefattar el baserad på sol-, vind- och vattenkraft samt biobränslen.

Du stödjer inte kärnkraft, kolkraft eller naturgas.

Dina utsläpp av växthusgaser från el blir låga.

Du ställer krav på att elproduktionen tar hänsyn till miljö, djur och växter.

Du bidrar till projekt för energieffektivisering och minskad miljöpåverkan.

Du betalar bara några tior mer om året om du bor i lägenhet. För dig i villa blir det några hundralappar extra per år.

Kontakta ditt elbolag och fråga om de har el märkt med Bra miljöval. Om inte – byt elbolag. Elbolaget fixar överföringen och pappersjobbet.

Källa: Naturskyddsföreningen