Krönika. Jan-Olov Carlsson .

2017-07-04 06:00

Det får nog bli en polisanmälan

Umeås social­demokrater agerar som om Bostaden är deras eget ­bolag att styra utanför styrelsens insyn och kontroll.

Sitter matt och urlakad efter fullmäktigemötet. Tänker uppgivet: Jaha, är det så här det går till? Tänker upprymt: Fast nej, vi får väl gör något åt saken! Jag tror att det får bli en polisanmälan!

1 juni var AB Bostaden inte längre ägare till 1 601 lägenheter värt ca 1,2 miljarder kronor. Att det endast är styrelsen som har beslutsmandat i en sådan enormt betydelsefull affär för bolaget står utom all tvivel. Något sådant styrelsebeslut fanns inte.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Affären skedde i stället på uppdrag av den socialdemokratiska fullmäktigegruppen. Enligt Hans Lindbergs egen beskrivning togs beslut att gå vidare med en försäljning redan i slutet av februari.

Här börjar skandalen. Umeås socialdemokrater agerar som om Bostaden är deras eget bolag att styra utanför styrelsens insyn och kontroll. De som bildade de nya dotterbolagen och överlät fastigheter till ett värde av 1,2 miljarder till dessa har överskridit sina befogenheter enligt Aktiebolagslagen. Det är ett fall av vad som kallas kompetensöverskridande.

Aktiebolagslagen innehåller också en paragraf som med skärpa beskriver att beslut inte får fattas annat än att samtliga styrelseledamöter har fått ett tillfredsställande underlag för att avgöra ett ärende. Att bryta mot denna paragraf är förenat med en kraftfull straffsanktion.

Det finns ett klassperspektiv i detta. I kampen om makt och inflytande i de privata företagen drev arbetarrörelsen igenom lagen om styrelserepresentation för arbetstagare. För att inte de fackliga styrelserepresentanterna ändå skulle kunna hållas ovetande om viktiga händelser och beslut i aktiebolagen skärptes aktiebolagslagen. Alla papper på bordet för alla i styrelsen! Lagen omfattar alla aktiebolag, även kommunala.

Där tidigare generationers socialdemokratiska politiker drev på en förändrad lagstiftning för att skapa större insyn och inflytande vänder dagens Umeåsossar detta till sin motsats. Med argumentet som att ”man borde ha förstått vad som var på gång” försvarar man att styrelsen ställts utan insyn och inte deltagit i beslutet.

För att hemlighålla viktiga avtal och affärer för en styrelse i ett aktiebolag måste man helt enkelt bryta mot lagen.

Men det stannar inte med detta. Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige få ta ställning innan beslut av principiell beskaffenhet fattas i ett kommunalt bolag. Innebörden i detta förtydligas i bolagsordningen för AB Bostaden. Alltså, ta ställning före beslut fattas i bolaget, inte efter beslut.

19 juni beslutar kommunfullmäktige att bilda, utse styrelserepresentanter, samt anta en bolagsordning för tre nya bolag. Då är bolagen redan är registrerade hos Bolagsverket och har en utsedd styrelse.

Vidare: Om inte Bostaden gjort en oberoende värdering av de sålda fastigheterna kan affären handla om ett olagligt kommunalt stöd till en enskild näringsidkare, och det kan då också strida mot EU-rätten.

Majoriteten i fullmäktige ser inga problem med allt detta. Ingenting tycks kunna stå i vägen när sossar och borgare faller varandra i armarna och säljer ut stora delar av allmännyttan till ett bolag med tveksamt renommé.

Man kan välja att resignera och acceptera den förevisade ordningen.

Eller inte.

Det senare innebär besluten och beslutsprocessen måste laglighetsprövas i förvaltningsrätten, i tingsrätten och kanske till och med hos justitieombudsmannen.

Så låt oss göra det.

Jan-Olov Carlsson
Jan-Olov Carlsson  

Klubbordförande för IF Metall på Volvo lastvagnar i Umeå