Ledare. Hammam al Rabi.

2017-08-07 06:00

Varför opponerar sig inte S mot outsourcingen?

Av allt att döma verkar både den nuvarande regeringen och Alliansen ha tyckt att outsourcing varit en fenomenal idé.

Årets politiska sommarskandal à la Transportstyrelsen har skakat om hela Sverige. Alliansen tillsammans med Sverigedemokraterna högg som en kobra när skandalen uppdagades och väckte misstroendeförklaring mot tre socialdemokratiska statsråd. Statsminister Stefan Löfvens motreaktion var snabb och en regeringsombildning tillkännagavs genast. Konsekvensen av ombildningen blev att inrikesminister Anders Ygeman samt infrastrukturministern Anna Johansson självmant lämnade sina poster.

Den huvudsakliga frågan handlar dock inte om hur många politiska karriärer som ska fimpas. Den handlar inte heller om de avsatta statsrådens presumtiva fallskärmar och miljonregn som Aftonbladet och Expressen har gottat sig i. Den huvudsakliga frågan bottnar i konsekvensen av svensk privatiserings-mani.

Riksrevisionen presenterade 2011 en utredning som framhöll att statliga myndigheters IT-tjänster borde läggas ut på entreprenad. Den dåvarande statsministern Fredrik Reinfeldt instämde med Riksrevisionen i en skrivelse och kostnads­effektivisering angavs som motiv. Därigenom kunde externa upphandlingar med privata aktörer påbörjas och följaktligen blev ­outsourcing ett faktum. Alliansen tog initiativet och Alliansen tog beslutet. Samma så kallade Allians pekar alltså nu finger på den nuvarande regeringen och frånsäger sig allt ansvar. Oärligheten och falsariet av högerblocket vet inga gränser!

Den emellertid beständiga socialdemokratiska gåtan som ”Fångarna på fortets” gåt-guru Fader Fouras inte ens har svaret på, är varför det socialdemokratiska partiet tyst accepterar outsourcing och privatiseringar. Kände inte den dåvarande socialdemokratiska oppositionen till Alliansens privatiseringsplaner redan 2011?

Regeringen Löfven tillträdde 2014 och året därpå, den 1 april 2015, beslutade Transportstyrelsen att det internationella IT-företaget IBM skulle sköta register för svensk hemligstämplad information. Den dåvarande generaldirektören på Transportstyrelsen, Maria Ågren, ville i maj 2015 ”göra avsteg” från Säkerhetsskyddslagen, Personuppgiftslagen, Offentlighets- och sekretesslagen, samt myndigheternas egna krav på informationssäkerhet. Var det på fullaste allvar ingen socialdemokrat som opponerade sig mot detta? Ingen som visste någonting? Inte en enda?

Under juni 2015 outsourcas IT-drift till länder som Tjeckien, Rumänien och Serbien. Säpo rekommenderar ett omedelbart stopp november 2015, men varningen ignoreras. Varför förbises förvarningarna? Året därpå, 2016, läcker slutligen information om bland annat register för Sveriges militärfordon samt stridspiloter och läckan anses vara en fara för rikets säkerhet. Det har uppenbarligen funnits otaliga tillfällen under sex års tid (!) för någon att reagera och agera, utan att en enda har gjort det. Av allt att döma verkar både den nuvarande regeringen och Alliansen ha tyckt att outsourcing varit en fenomenal idé. Förhoppningsvis kan detta totala haveri vara en ögonöppnare för att effektivisering för vinst inte lämpar sig kring välfärdstjänster och offentlig förvaltning.